Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2009

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2009 г. в България е отчетено  увеличение на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) с 14%, в сравнение със същия период на 2008 г.
  • За първото полугодие прирастът е 7.4%.
Външна търговия
  • Намалението на стойността на вноса и износа на минерални горива, масла и подобни продукти през второто тримесечие на 2009 г. е още по-голямо. В сравнение със същия период на 2008 г. намалението е 1.9 пъти, а за полугодието – с 44.2%.
  • Вносът на минерални горива за ДВГ през второто тримесечие на 2009 г. е намалял с 9.6% в  сравнение със същия период на 2008 г. , а за полугодието – с 8.8%.
  • Износът е намалял  с 9.9% в сравнение с второто тримесечие на 2008 г.,  и 23.8% - за полугодието.
Баланси
  • Разчетите показват, че през второто тримесечие и полугодието на 2009 г. за продажби на вътрешния пазар са предоставени по-големи количества минерални горива - съответно с 24.7% и с 31.2%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Второ тримесечие (Q2`2009)
1.1.1.    Продукция
1.1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати
1.1.7.    Международен Туризъм
1.1.8.    Инфлация
1.2.    Първо полугодие (H1`2009)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие
3.2.    Първо полугодие
IV .    ВНОС-ИЗНОС
4.1.    Стокообмен
4.1.1.    Второ тримесечие
4.1.2.    Първо полугодие
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие
4.2.2.    Първо полугодие
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие
4.3.2.    Първо полугодие
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос Q2’2009
4.4.2.    Износ Q2’2009
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.1.1.    Второ тримесечие
5.1.2.    Първо полугодие
5.2.    Средни цени
5.2.1.    Внос
5.2.2.    Износ
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по нетни приходи от продажби
6.2.    Сертифицирани фирми по ISO
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Сертифицирани фирми по OHSAS 18001
6.5.    Публични дружества от сектора
6.5.1.    Топливо АД - София
6.5.2.    Петрол АД – София
6.5.3.    Източна газова компания АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1