Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2018

Основни тенденции

Производство

  • През третото тримесечие на 2018 г. производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) намалява спрямо същия период на 2017 г. Произведените количества на годишна база са с 2.4% по-малко. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. обаче нарастват със 70.8%. Намаленото производство на нефтени продукти през второто тримесечие на 2018 г. се дължи на проведен планов ремонт на производствени мощности през март и април 2018 година.
  • През деветмесечието на 2018 г. произведените горива са 26.3% по-малко на годишна база.

Външна търговия

  • През третото тримесечие на 2018 г. вносът на минерални горива за двигатели с вътрешно горене в България се увеличава спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 29.3%, докато на годишна база има намаление с 22.4%. За деветмесечието намалението е с 26% на годишна база.
  • През третото тримесечие се наблюдава значително увеличение при износа на минерални горива от България в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. - близо 4 пъти, а на годишна база – със 76%. През първите девет месеца на 2018 г. изнесените количества горива обаче намаляват спрямо същия период на предходната година с 38.5%.

Баланси

  • Разчетите за третото тримесечие на 2018 г. показват, че предоставените количества минерални горива (за автомобили и други двигатели с вътрешно горене) за продажби на вътрешния пазар в България са с 32.3% по-малко на годишна база. За деветмесечието предоставените количества са с 19.5% по-малко на годишна база.
Съдържание

I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3’2018)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и доходи
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Деветмесечие (IX'2018)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие
3.2.    Деветмесечие
IV .    ВНОС-ИЗНОС
4.1.    Стокообмен
4.1.1.    Трето тримесечие
4.1.2.    Деветмесечие
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие
4.2.2.    Деветмесечие
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие
4.3.2.    Деветмесечие
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос
4.4.2.    Износ
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.1.1.    Трето тримесечие
5.1.2.    Деветмесечие
5.2.    Средни цени
5.2.1.    Внос
5.2.2.    Износ
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по приходи от продажби
6.2.    Сертифицирани фирми
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от сектора
6.4.1.    Топливо АД - София
6.4.2.    Петрол АД – Ловеч
6.4.3.    Източна газова компания ЕАД
6.4.4.    Мотобул ЕАД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ
IX .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
150.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1