Развитие на производството, вноса, износа и продажбите на течни горива в България
Период: 3-то тримесечие 2002

Основни тенденции
Производство
 • В началото на 2002 г. имаше съществено намаление на производството на бензини. През третото тримесечие  в сравнение със същия период на 2001 г. е произведен повече бензин, което води до тенденция на увеличение на производството.
 • През третото тримесечие на 2002 г. е нараснало производството на дизелово гориво, но като цяло за деветмесечието на т.г. производството е по-малко.
 • Намалява и производството на керосин газьол и пропан-бутанови смеси.
Външна търговия
 • В сравнение с деветмесечието на  2001 г. и предходните тримесечия на 2002 г:
 • Отрицателното салдо от стокообмена с минерални горива и смазочни материали през третото тримесечие е значително по-малко.
 • Намалението на вноса на минерални горива и смазочни материали продължи и през трето тримесечие.
 • С близо една трета е по-голям вноса на пропан-бутанови смеси.
 • По-малък е износа на минерални горива.
 • Средните цени на изнесените и внесените минерални горива през третото тримесечие са по-високи в сравнение с полугодието.
Вътрешна търговия
 • Изменението на потребителските цени на минералните горива през деветмесечието е незначително.

Рентабилност и ефективност
 • Рентабилността на предприятията е отрицателна, но с тенденция на намаление на загубата.
 • Коефициентът на ликвидност е под единица, но след 2001 г. се увеличава абсолютната ликвидност.
 • Предприятията работят с привлечени средства. Намалява коефициентът на финансова автономност.
 • Увеличава се обръщаемостта на краткотрайните материални активи.

Предстоящи законодателни промени
 • Министерски съвет предвижда акцизът на бензина да бъде увеличен от 300 на 400 лева за тон. Съгласно сключено споразумение между МФ, Лукойл - България и дистридуторът Петрол, крайните потребители няма да усетят увеличението, защото то ще бъде за сметка на производителя Лукойл Нефтохим АД. Нова пътна такса от 140 лева на тон ще начислява върху пропан-бутана от 1 януари 2003 г..

Съдържание
I .     ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Външна търговия
1.3.    Вътрешна търговия
1.4.    Рентабилност и ефективност
1.5.    Предстоящи законодателни промени
II .     ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТРАСЪЛА
2.1.    Сертификати по ISO
2.2.    Членове на ЕАН
2.3.    Публични дружества от отрасъла
Свободен пазар-БФБ
Свободен пазар-БФБ
2.4.    Дружества от отрасъла
2.5.    Рентабилност и ефективност на предприятията по сектора
III .     ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .     ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Трето тримесечие на 2002 г.
4.2.    Деветмесечие на 2002 г.
V .     ИЗНОС И ВНОС НА МИНЕРАЛНИ ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ.
5.1.    Трето тримесечие на 2002 г.
5.2.    Деветмесечие на 2002 г.
5.3.    Внос
5.3.1    Трето тримесечие на 2002 г.
5.3.2    Деветмесечие на 2002 г.
5.3.3    Внос по страни
5.4.    Износ
5.4.1    Трето тримесечие 2002 г.
5.4.2    Деветмесечие на 2002 г.
5.4.3    Износ по страни
VI .     БАЛАНСИ И ЦЕНИ НА МИНЕРАЛНИТЕ ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ
6.1.    Цени на внесените минерални горива и смазочни материали
6.2.    Цени на изнесените минерални горива и смазочни материали
6.3.    Потребителски цени на минерални горива
VII .     ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1. Приложение 1 - Внос на течни горива по страни
7.2. Приложение 2 - Износ на течни горива по страни


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1