Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2010 г. отново има намаление на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ). В сравнение с второто тримесечие на 2010 г. производството е по-малко с 12.9%, а на годишна база - с 14.1%.
  • През деветмесечието на 2010 г. намалението на годишна база е с 18.8%.
Външна търговия
  • През третото тримесечие на 2010 г. увеличението на външната търговия на България с минерални горива, масла и подобни продукти продължава. На годишна база той е по-голям с 32.3%. За деветмесечието прирастът е 27.1%.
  • През третото тримесечие на 2010 г. има намаление на вноса на минерални горива за двигатели с вътрешно горене на годишна база с 8.7%. За деветмесечието на 2010 г. е отчетен прираст със 7.9% на годишна база.
  • Отново има намаление на износа на минерални горива за двигатели с вътрешно горене. В сравнение с второто тримесечие на 2010 г. той е по-малък с 19.9%, а на годишна база - с 3.6%. За деветмесечието на 2010 г. спадът на годишна база е с 1.2%.
  • Отрицателното салдо на сектора през деветмесечието е 75 млн. EUR, който  формира 65.2% от отрицателното салдо на България за този период.
Баланси
  • Разчетите показват, че през третото тримесечие на 2010 г. за продажби на вътрешния пазар в България са предоставени с 140 хил. тона или с 19.4% по-малко минерални горива.
  • През деветмесечието предоставените количества са по-малко с 446 хил. тона или с 20.3%.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3'2010)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и производителност на труда
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Деветмесечие (IX'2010)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие
3.2.    Деветмесечие
IV .    ВНОС-ИЗНОС
4.1.    Стокообмен
4.1.1.    Трето тримесечие
4.1.2.    Деветмесечие
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие
4.2.2.    Деветмесечие
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие
4.3.2.    Деветмесечие
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос Q3'2010
4.4.2.    Износ Q3'2010
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.1.1.    Трето тримесечие
5.1.2.    Деветмесечие
5.2.    Средни цени
5.2.1.    Внос
5.2.2.    Износ
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по печалба
6.2.    Сертифицирани фирми
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от сектора
6.4.1.    Топливо АД - София
6.4.2.    Петрол АД – София
6.4.3.    Източна газова компания АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯЦена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1