Развитие на производството, вноса, износа и продажбите на течни горива в България
Период: 1-во тримесечие 2003

Основни тенденции
Основни събития
  • По 57 нови акции за всяка стара ще получат акционерите на Петрол АД към 9 юни. Предложението беше направено от мажоритарния собственик Нафтекс-България холдинг и се прие на редовното годишно общо събрание на дружеството в София. Капиталът на Петрол ще се вдигне 58 пъти от 1.883 млн. лв. на 109.250 млн. лв. за сметка на неразпределената печалба от предходни години и част от допълнителните резерви. След събранието Митко Събев, председател на надзорните съвети на Нафтекс-България холдинг и Петрол обяви, че на 15 август ще стартира новата онлайн връзка за пренасяне на данни между всички бензиностанции на Петрол.

Производство
  • В началото на 2003 г. отново има намаление в производството на цялата група минерални горива. В сравнение с първото тримесечие на 2002 г. то е по- малко с 162 хил. тона или с 13%. Намалението основно се дължи на мазута, но по-малко е производството и на пропан-бутанови смески и керосин.
  • Почти половината от произведените минерални горива са продадени на вътрешния пазар.

Външнотърговски стокообмен
  • През тримесечието отново има увеличение, както на износа, така и на вноса. По-голямо е то при вноса и пасивното търговско салдо достигна 264 млн. щ. долара. То съставлява 84% от пасивното салдо за страната и е с 40% по-голямо в сравнение с първото тримесечие на 2002 г.
  • Внесеният пропан-бутан вече е 2.3 пъти повече в сравнение с произведения в страната.
  • Необичайно нарастване е отчетено при износа на керосин за САЩ, което по оценка на експерти се дължи главно на продадените количества на базата с. Сарафово по време на Иракската криза. Има увеличение на износа и за Македония.
  • Средните цени на изнесените и внесените горива, както и средните цени на краен потребител в страната са по-високи, което се дължи на по-високите цени на суровия нефт.

Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Основни събития
1.2. Производство
1.3. Външнотърговски стокообмен
II . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТРАСЪЛА
2.1. Сертификати по ISO
2.2. Членове на ЕАН
2.3. Публични дружества от отрасъла
III . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV . ПРОИЗВОДСТВО
V . ВНОС И ИЗНОС НА МИНЕРАЛНИ ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ.
5.1. Търговски баланс първо тримесечие 2003 г.
5.2. Внос
5.3. Износ
VI . БАЛАНС И ЦЕНИ НА ГОРИВАТА
6.1. Баланси
6.2. Цени на внесените горива
6.3. Цени на изнесените минерални горива и смазочни материали
6.4. Потребителски цени
6.5. Цени на международните пазари
VII . ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1. Приложение 1 Групиране на кодовете по Митническата тарифа при вноса и износа
7.2. Приложение 2
Внос на течни горива по фирми
Износ на течни горива по фирми


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1