Развитие на производството, вноса, износа и продажбите на течни горива в България
Период: 2-ро тримесечие 2003

Основни тенденции
По-важни събития за отрасъла
  • Българската петролна и газова асоциация /БПГА/ ще предложи промени в Наредба N 4 на финансовото министерство за касовите апарати. Членовете на асоциацията настояват да се засили контролът върху обектите, на които се търгува с течни горива и с пропан-бутан. Според БПГА въпреки наредбата за касовите апарати гаражният бизнес и нелегалната продажба на горива от цистерни процъфтяват.
  • Бургаската петролна рафинерия "Лукойл Нефтохим" отчита загуба за периода януари-март 2003 г. в размер на 5 хил. лева, като с това натрупаният отрицателен резултат достига 384.961 млн. лева. Дългосрочните задължения на компанията са за 103 млн. лв., по-голямата част от които са към държавата.

Основни тенденции
  • Значително увеличение на производството на минерални горива за автомобили през второто тримесечие и първото полугодие на 2003 година в България.
  • Основната част от нарасналото производство е предназначено за износ.
  • Тенденцията на увеличение на износа се запазва, като през полугодието са изнесени 34% по-големи количества в сравнение с предходната година.
  • В сравнение с първото полугодие на 2002 г. са внесени два пъти по-големи количества бензин и дизелово гориво. Техния относителен дял обаче е около 5-6% от ресурса на течни горива.
  • Увеличава се и вносът на пропан –бутан. Съотношението внос към произведен в страната е 2,4 към 1.
  • Настъпват съществени промени в структурата на продаваните в страната минерални горива за автомобили. Предоставени с 13%. по-малко бензини. Увеличението при дизеловите горива е 17%, а при пропан бутана е 18%.

Съдържание
I . СЪБИТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
1.1. По-важни събития за отрасъла
1.2. Основни тенденции
II . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТРАСЪЛА
2.1. Сертификати по ISO
2.2. Членове на ЕАН
2.3. Публични дружества от отрасъла
III . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV . ПРОИЗВОДСТВО
V . ВНОС – ИЗНОС
5.1. Салдо
5.2. Износ
5.3. Внос
VI . БАЛАНСИ
6.1. Бензини
6.2. Дизелово гориво
6.3. Пропан-бутан
6.4. Цени на внесените горива
6.5. Цени на изнесените минерални горива и смазочни материали
6.6. Потребителски цени
6.7. Цени на производител
VII . ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1. Приложение 1 Групиране на кодовете по Митническата тарифа при вноса и износа
7.2. Приложение 2 Внос на течни горива по фирми
7.3. Приложение 3 Внос на течни горива по страни


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1