Мебелна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2011

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2011 г. производството на мебелната промишленост в България е по-голямо с 12.8% на годишна база. През деветмесечието прирастът е 15%.
  • Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги се увеличава с 11.7%  (на годишна база) през периода юли-септември на 2011 г. За първите девет месеца прирастът е 15.3%.
Външна търговия
  • През третото тримесечие на 2011 г. има намаление на вноса на мебели. В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. вносът е по-малък с 11.9%, а на годишна база - с 14.1%. Намаление на вноса има и през деветмесечието. Спадът на годишна база е с 5.8%.
  • През третото тримесечие на 2011 г. износа нараства. Спрямо второто тримесечие прирастът е с 5.9%, а на годишна база – със 17.4%. От януари до септември 2011 г. износът на мебели е нараснал с 22.3%.
  • През третото тримесечие на 2011 г. положителното салдо нараства с 61.7% на годишна база, което се дължи на голямото увеличение на износа и спада във вноса. През деветмесечието положителното салдото се увеличава с 62.5%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от произведените в България мебелите от метал са предназначени за износ. Производителите са продали на вътрешния пазар само около 15% от произведените от тях мебели от метал през третото тримесечие.
  • През третото тримесечие на 2011 г. продажбите нарастват с 34.9% на годишна база. През деветмесечието обаче има спад с 33.4%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3’2011)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и доходи
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Деветмесечие (IX'2011)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие Q3’2011
3.2.    Деветмесечие IX’2011
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Трето тримесечие Q3’2011
4.1.2.    Деветмесечие IX’2011
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие Q3’2011
4.2.2.    Деветмесечие IX’2011
4.2.3.    Столове и седалки
4.2.4.    Други мебели и части за тях
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие Q3’2011
4.3.2.    Деветмесечие IX’2011
4.3.3.    Столове и седалки
4.3.4.    Други мебели и части за тях
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Трето тримесечие Q3’2011
5.2.    Деветмесечие IX’2011
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Наети лица
6.1.1.    Трето тримесечие Q3’2011
6.1.2.    Деветмесечие IX’2011
6.2.    Средна месечна заплата
6.2.1.    Трето тримесечие Q3’2011
6.2.2.    Деветмесечие IX’2011
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора по брой служители
7.2.    Сертифицирани фирми
7.3.    Членове на GS1
VIII .    ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА ОТ СЕКТОРА
8.1.1.    Никром Тръбна мебел АД
8.1.2.    Други дружества
IX .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ
XI .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕЦена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
1 595.00 EUR
Eднократно
Поръчай
650.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1