Мебелна Промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
  • Растежът на производството на мебели в България през третото тримесечие на 2006 г. се ускори. Прирастът спрямо същия период на 2005 г. е 25%.
  • Увеличението на приходите от продажби през деветмесечието на 2006 г. спрямо същия период на 2005 г. е със 17% .
Внос
  • Тенденцията на увеличение на вноса на мебели продължава. В сравнение с третото тримесечие на 2005 г. вносът е по-голям с 5.6 млн. EUR или с 22%.
  • Прирастът на вноса за деветмесечието е с една трета.
Износ
  • След значителното увеличение през второто тримесечие, през третото износът е по-малък. Спадът спрямо третото тримесечие на 2005 г. е 6.8%.
  • През деветмесечието на 2006 г. износът е повече с 8.4%.
Външнотърговско салдо
  • Външнотърговското салдо на България от стокообмена с мебели продължава да е положително. Тенденцията на намаление в сравнение с предходните периоди обаче продължава.
  • Намалението за третото тримесечие, спрямо същия период на 2005 г. е с 43%;
  • Спадът на външнотърговското салдо, сравнен на деветмесечна база е с 18.4%.
Продажби на вътрешния пазар
  • По-голямата част от произведените мебели се изнася. Разчетите за деветмесечието на 2006 г.  на база продажби, внос и износ показват, че около 60% от приходите на предприятията от подсектор “Производство на мебели” са от износ, а 40% от продажби на вътрешния пазар.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Трето тримесечие (Q3’2006)
2.2.    Деветмесечие (IX’2006)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Трето тримесечие (Q3’2006)
3.1.2.    Деветмесечие (IX`2006)
3.2.    Внос
3.2.1.    Трето тримесечие (Q3’2006)
3.2.2.    Деветмесечие (IX`2006)
3.3.    Износ
3.3.1.    Трето тримесечие (Q3’2006)
3.3.2.    Деветмесечие (IX`2006)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
5.4.    Публични дружества от сектора
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1