Развитие на производството и продажбите на мебели в България
Период: 3-то тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2005 г. има намаление на продукцията на мебелната промишленост в България. В сравнение със същия период на 2004 г. тя с 2% по-малко.
  • За деветмесечието има увеличение с 26%, но той е по-малък в сравнение с полугодието с около 2,5 пункта.
 Внос
  • През третото тримесечие на 2005 г. увеличението на вноса на мебели в България е значително. Внесени са 63% повече стоки.
  • Прирастът за деветмесечието е 42%.
Износ
  • След намалението на износа на мебели през второто тримесечие на 2005 г. през третото тримесечие отново има значително увеличение – 23%.
  • Прирастът за деветмесечието е 11%.
Салдо
  • Външнотърговското салдо от стокообмена с мебели продължава да е положително. В сравнение със съответния период на предходните години то намалява-за третото тримесечие спадът е 5%, а за деветмесечието – 10%. на 2004 г.
Продажби на вътрешния пазар
  • През третото тримесечие на 2005 г. има значително увеличение – 29%.
  • Прирастът спрямо деветмесечието на 2004 г. е 9%.
  • Делът на продажбите на вътрешния пазар в производството на мебели през третото тримесечие е около 65%, а за деветмесечието – около 60%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Салдо
1.5.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на EAN
2.3.    Класация на предприятия от сектора
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО

4.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
4.2.    Деветмесечие (IX`2005)
V .    ВЪНШНОТЪРГОВСКО  САЛДО
5.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
5.2.    Деветмесечие (IX`2005)
VI .    ВНОС
6.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
6.2.    Деветмесечие (IX`2005)
6.2.1.    Столове и седалки
6.2.2.    Други мебели и части за тях
6.2.3.    Медицински мебели
6.2.4.    Матраци
VII .    ИЗНОС
7.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
7.2.    Деветмесечие (IX`2005)
7.2.1.    Столове и седалки
7.2.2.    Други мебели и части за тях
7.2.3.    Медицински мебели
7.2.4.    Матраци
VIII .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
8.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
8.2.    Деветмесечие (IX`2005)

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1