Мебелна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на увеличение на производството на мебелната промишленост в България продължава и през първото тримесечие на 2008 г., но със значително по-бавен темп. Увеличението спрямо първото тримесечие на 2007 г. е 3.2%.
Внос - Износ
  • Значителното увеличение на вноса продължи и през първото тримесечие на 2008 г. Прирастът спрямо същия период на 2007 г. е 23%;
  • Износът продължи да расте, но със значително по-бавен темп. Прирастът е 4.9%.
Външнотърговскo салдо
  • Салдото продължава да е положително, но неговото намаление е голямо – с 34.7%.
Продажби
  • Продажбите на производителите спрямо същия период на 2007 г. са със 20.9% по-големи.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос - Износ
1.3.    Външнотърговскo салдо
1.4.    Продажби
II .    ПРОИЗВОДСТВО
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Внос, износ, салдо
3.2.    Внос
3.2.1.    Столове и седалки
3.2.2.    Други мебели и части за тях
3.3.    Износ
3.3.1.    Столове и седалки
3.3.2.    Други мебели и части за тях
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция
5.4.    Публични дружества от сектора
5.4.1.    Никром Тръбна мебел АД
5.4.2.    Независимост-40 АД
5.4.3.    Явор АД
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1