Развитие на производството, вноса, износа и продажбите на течни горива в България
Период: Годишен анализ 2003

Основни тенденции
Основни тенденции
  • Производството на течни горива в България през ІV-то тримесечие на 2003 г.се развива с променлива тенденция на намаление - увеличава се делът на дизеловото гориво, а намалява този на бензините и пропан бутана;
  • Намалява износът на бензин и дизелови горива, докато износа на пропан бутан е символичен;
  • Увеличава се общия размер на вноса, като най-голям е прирастът при пропан-бутана и дизелово гориво. Вносът на овтомобилен бензин намалява;
  • Балансите за производство, вноса, износа запасите и потреблението на течни горива за автомобили показват съществени изменения в сравнение с 2001 г.;
  • Увеличава се потреблението на дизелови горива и на пропан бутан: вносният пропан-бутан вече осигурява близо 80% от потреблението в страната при 71% през 2002 г.;намалява със 7,4 пункта делът на автомобилния бензин.
Съдържание
I . СЪБИТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
1.1. По-важни нормативни промени за отрасъла
1.2. Основни тенденции
II . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
2.1. Сертификати по ISO
2.2. Членове на ЕАН
2.3. Публични дружества от отрасъла
III . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV . ПРОИЗВОДСТВО
V . ВНОС – ИЗНОС
5.1. Салдо
5.2. Внос
5.3. Износ
VI . БАЛАНСИ
6.1. Бензини
6.2. Дизелово гориво
6.3. Пропан-бутан
6.4. Цени на внесените горива
6.5. Цени на изнесените минерални горива и смазочни материали
6.6. Потребителски цени

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1