Секторни анализи

В секторните анализи са включени официални статистически данни за производството, вноса и износа на изделия в България. Водещите предприятия в сектора се представят с финансови показатели, наличие на различни лицензи или сертификати по ISO.
В програмата за разработка през 2023 г. са включени следните сектори:

 

Последни анализи:

Секторни анализи
по периоди


2022 Годишни анализи
Производство на парфюмерийни и козметични продукти>
2021 Годишни анализи
Консервна промишленост> Производство на минерални горива> Производство на парфюмерийни и козметични продукти>
2021 Q3 анализи
Производство на минерални горива>
2021 Q2 анализи
Производство на минерални горива>
2021 Q1 анализи
Производство на минерални горива>
2020 Годишни анализи
Електронна търговия> Консервна промишленост> Производство на минерални горива> Производство на парфюмерийни и козметични продукти>
2020 Q3 анализи
Производство на минерални горива>
2020 Q2 анализи
Производство на минерални горива>
2020 Q1 анализи
Производство на минерални горива>
2019 Годишни анализи
Консервна промишленост> Производство на минерални горива> Производство на парфюмерийни и козметични продукти>
2019 Q3 анализи
Производство на минерални горива>
2019 Q2 анализи
Производство на минерални горива>
2019 Q1 анализи
Производство на минерални горива>
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1