Развитие на туризма в България
Период: Годишен анализ 2003

Основни тенденции
  • Въпреки, че се счита за един от приоритетните за България отрасли, ролята на туризма в икономическия растеж на страната все още не се разширява.
  • Салдото от туристическите услуги е положително и се развива с тенденция на увеличение. През 2003 г. то е по-голямо с 37%. Въпреки увеличението на салдото от туристическите услуги делът му в БВП през изследвания период не се изменя съществено.
  • Броят на чужденците посетили България нараства през 2003 г. и достигна 6 241 хил. броя, което в сравнение с 2000 г. е прираст с 26%.
  • Основната част (87,3%) от чужденците (без транзитно преминалите) посещават България с цел туризъм или почивка. Прирастът на посещенията за туризъм е най-динамичен. През 2003 г. броят им достигна 3 532 хил. Делът на посещенията за гостуване през 2003 г. е намалял на половина.
  • Основната част от посещаващите страната чужденци са от страните от Европейски съюз, както и от Македония, Сърбия и Черна Гора.
  • Постоянно се повишава ефективността от международния туризъм. През 2000 г. постъпленията в платежния баланс на страната от туристически услуги са 2 285 млн. лв. Въпреки по-ниския курс на долара, стойностният обем през 2003 г. е с 25% по-голям. В доларово изражение прирастът е близо 3 пъти по-висок – увеличението е 1,7 пъти.
  • През 2003 г. броят на хотелите е с 40% по-голям (в сравнение с 2000 г.), а на леглата в тях с 20%.
  • Увеличава се делът на постъпленията от летния туризъм.

Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
II . ОСНОВНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
2.1. Морски туризъм
2.2. Ски и планински туризъм
2.3. Балнеотуризъм
2.4. Селски туризъм
2.5. Специализиран (орнитоложки) туризъм
2.6. Ловен и риболовен туризъм
2.7. Екологичен туризъм
2.8. Културно - познавателен туризъм
III . ДРУЖЕСТВА ОТ ОТРАСЪЛА
3.1. Пет звездни хотели в България
3.2. Дружества търгувани на БФБ София
3.2.1. Албена АД
3.2.2. Слънчев Бряг АД
3.2.3. Св. св. Константин и Елена - Холдинг АД - Варна
3.2.4. Шератон-София Балкан АД - София
3.2.5. Пампорово АД – Смолян
3.2.6. Елените АД - Слънчев бряг
3.2.7. Ривиера АД – Варна
3.3. Прес-дайджест
IV . ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ
4.1. Общ брой
4.2. Цел на посещенията
4.3. Посещения за туризъм и почивка
4.3.1. Посещения на туристите по страни
4.3.2. Времетраене на посещенията за туризъм и почивки
V . ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ОТ ТУРИЗМА
VI . БАЗА ЗА ТУРИЗЪМ


Цена & Поръчка

Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1