Развитие на туризма в България
Период: Годишен анализ 2004

Основни тенденции
  • През 2004 г. ефективността на Сектор “Туризъм” в България значително се е повишила. Делът на туристическите услуги в БВП на България през 2004 г. е 5%, а в неговия прираст спрямо 2003 г. - 10%.
  • Нараства броят на чужденците посетили България, които през 2004 г. достигат 6 982 хил. броя. Прирастът спрямо 2000 г. е близо 2,1 млн. или 42%.
  • Основната част (около 87%) от чужденците (без транзитно преминалите) посещават България с цел туризъм или почивка. През 2004 г. броят им достига 4 010 хил. В сравнение с 2000 г. той е по-голям с 1 656 хил. или със 70%.
  • Основната част от посещаващите страната чужденци са от страните от Европейски съюз, както и от Македония, Сърбия и Черна гора, Русия и Румъния.
  • Непрекъснато се увеличава материалната база за туризъм. През 2004 г. в сравнение с 2000 г. броят на хотелите в България е с 60% по-голям, а на леглата в тях с 43%.

Съдържание
 
. ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
II . РЕНТАБИЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ. ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА

2.1. Финансовото състояние на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката
2.2. Финансовото състояние на предприятията от сектор "Хотели и ресторанти"
2.3. Финансовото състояние на предприятията от сектор "Дейности на туроператори и туристически агенции"
2.4. Публични дружества от отрасъла
2.5. Класация на предприятия от сектор "Хотели и ресторанти"
III . ОСНОВНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
3.1. Морски туризъм
3.2. Ски и планински туризъм
3.3. Балнеотуризъм
3.4. Селски туризъм
3.5. Специализиран (орнитоложки) туризъм
3.6. Ловен и риболовен туризъм
3.7. Екологичен туризъм
3.8. Културно - познавателен туризъм
IV . ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ
4.1. Общ брой
4.2. Цел на посещенията
4.3. Посещения за туризъм и почивка
4.3.1. Посещения на туристите по страни
4.3.2. Времетраене на посещенията за туризъм и почивки
V . БАЗА ЗА ТУРИЗЪМ
VI . ЕФЕКТИВНОСТ НА ТУРИЗМА
VII . ПРОБЛЕМИ И ВЪПРОСИ В СЕКТОРА
VIII . НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА

8.1. Данъчно облагане според ЗОДФЛ
8.2. Нормативни актове, уреждащи отношенията в сектора
IX . ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. Полезни връзки
X . ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ

Цена & Поръчка

Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1