Развитие на производството и продажбите на текстилни изделия в България
Период: 3-то тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2005 г. (Q3`2005) отново има увеличение на текстилното производство в България. Приходите на предприятията от продажби са с 4,5% повече, а за деветмесечието - 2,5%.
Внос
  • През Q3`2005 г. тенденцията на нарастване на износа от България на тъкани е прекъсната. В сравнение със същия период на 2004 г. намалението е с 18% в количествено и 10% в стойностно изражение.
  • Общо за деветмесечието са внесени по-големи количества, но с по-ниски средни импортни цени. Количественият размер на вноса е с 2,6% повече, а стойностния - по-малко с 4,2%.
Износ
  • Продължава тенденцията на увеличение на износа на тъкани.
  • За деветте месеца на 2005 г., количеството на износа е нарастнал с 31%, а стойността на извоса с 5%.
Продажби на вътрешния пазар
  • По-голямата част от продукцията на българската текстилна промишленост е насочена за износ. Делът на продадените количества на вътрешния пазар за повечето от изделията съставлява около 20-40% от общия обем на производството.

Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Производство
1.2. Внос
1.3. Износ
1.4. Продажби на вътрешния пазар
II . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
2.1. Сертификати по ISO
2.2. Членове на ЕАН
III . ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
IV . ПРОИЗВОДСТВО

4.1. Трето тримесечие (Q3`2005)
4.2. Деветмесечие (IX`2005)
V . ВНОС - ИЗНОС
5.1. Външнотърговско салдо
5.1.1. Трето тримесечие (Q3`2005)
5.1.2. Деветмесечие (IX`2005)
5.2. Внос
5.2.1. Трето тримесечие (Q3`2005)
5.2.2. Деветмесечие (IX`2005)
5.2.3. Вълнени тъкани
5.2.4. Памучни тъкани
5.2.5. Тъкани от лен, юта и други растителни влакна
5.2.6. Изкуствени тъкани
5.2.7. Синтетични тъкани
5.3. Износ
5.3.1. Трето тримесечие (Q3`2005)
5.3.2. Деветмесечие (IX`2005)
5.3.3. Вълнени тъкани
5.3.4. Памучни тъкани
5.3.5. Тъкани от лен, юта и други растителни влакна
5.3.6. Изкуствени тъкани
5.3.7. Синтетични тъкани
VI . ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1. Трето тримесечие (Q3`2005)
6.2. Деветмесечие (IX`2005)


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1