Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2011

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2011 г. продължи да се увеличава производството на текстилната промишленост в България. На годишна база прирастът е 3.6%. През деветмесечието увеличението на годишна база е 9.5%.
  • Индексът на оборота от продажби също нараства през третото тримесечие на годишна база с 12.8%. През деветмесечието прирастът е 18.3% спрямо съответния период на 2010 г.
Внос – Износ
  • Тенденцията на увеличение на стокообмена с шивашки, текстилни и трикотажни изделия продължава и през третото тримесечие на 2011 г. Прирастът на годишна база е 9.8%. През деветмесечието увеличението е с 4.5%.
  • Делът в стокообмена на страната е 5.7%, в износа – 7.2%, а във вноса – 4.3%. В сравнение с деветмесечието на 2010 г. намалението в стокообмена е с 1.2 пункта, на износа – с 2 пункта, а на вноса – с 0.7 пункта.
  • През третото тримесечие на 2011 г. на годишна база увеличението на вноса на текстилни изделия продължи. На годишна база прирастът е 12%, а за деветмесечието – със 17.9%.
  • Тенденцията на увеличение на износа продължава и през третото тримесечие на 2011 г. На годишна база прирастът е 21.7%. През деветмесечието увеличението е 26.5%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Сравненията, направени на годишна база, показват, че през третото тримесечие на 2011 г. има увеличение в продажбите на вътрешния пазар само на спалното, одеялата от памук, тъкани килими и други тъкани подови настилки.
  • За деветмесечието продажбите на вътрешния пазар са по-големи само на камгарни тъкани.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3’2011)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и доходи
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Деветмесечие (IX'2011)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Внос – Износ
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие Q3’2011
3.2.    Деветмесечие IX’2011
IV .    ВНОС И ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Трето тримесечие Q3' 2011
4.1.2.    Деветмесечие IX' 2011
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие Q3’2011
4.2.2.    Деветмесечие IX’2011
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие Q3’2011
4.3.2.    Деветмесечие IX’2011
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.1.    Трето тримесечие Q3’2011
5.1.2.    Деветмесечие IX’2011
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Наети лица
6.1.1.    Трето тримесечие Q3’2011
6.1.2.    Деветмесечие IX’2011
6.2.    Средна месечна заплата
6.2.1.    Трето тримесечие Q3’2011
6.2.2.    Деветмесечие IX’2011
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора по брой служители
7.2.    Сертифицирани фирми
7.3.    Членове на GS1
7.4.    Публични дружества от подсектора
7.4.1.    Велбъжд АД
7.4.2.    Вратица АД
7.4.3.    Декотекс АД
7.4.4.    Катекс АД
7.4.5.    Мак АД
7.4.6.    Марицатекс АД
7.4.7.    Фазан АД
7.4.8.    Други дружества
VIII .    ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
IX .    ПРИЛОЖЕНИЯ
X .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗАЦена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1