Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • Производството на текстилни изделия в България отчита намаление през второто тримесечие на 2007 г., като в сравнение със същия период на 2006 г. приходите от продажби са по-малко с 6.6%.
  • За първото полугодие обаче приходите от продажби са с 14.8% повече, което се дължи на голямото увеличение през първото тримесечие – с 23%.
Внос
  • Увеличението на вноса на тъкани продължи и през второто тримесечие на 2007 г. Средната цена на внесените тъкани обаче е по-ниска и стойността на внесените стоки е по-малка.
  • В сравнение с първото полугодие на 2006 г. внесените количества са повече с 10.6%. Средната цена обаче е по-ниска с 9%, а стойността на внесените стоки е повече само с 0.1%.
Износ
  • През второто тримесечие на 2007 г. се отбелязва увеличение на изнесените тъкани.  Изнесени са 14.5 млн. кв.м. на стойност 23.2 млн. EUR. В сравнение с второто тримесечие на 2006 г. прирастът е с 2.3%. Средната им цена е по-висока с 40.4%, а стойностният им обем е повече с 1.4 млн. EUR или с 43.1%.
  • През първото полугодие на 2007 г. обаче износът намалява. Изнесените количества, спрямо същия период на 2006 г., са по-малко с 1.6%. Средната цена на изнесените тъкани обаче е по-висока с 18.4%, от което стойността на изнесените тъкани е повече с 16.1%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Резултатите от месечното изследване по съкратената номенклатура на НСИ показват, че предприятията, включени в извадката в сравнение с второто тримесечие на 2006 г. са продали на вътрешния пазар повече одеяла - 2.1 пъти и памучни тъкани с 2%. По-малко са продажбите на камгарни прежди – 6.9 пъти, на прежди от непенирани памучни влакна – 2.4 пъти, одеяла (без електрическите) – с 59%, памучни тъкани от прежди с различни цветове, за спално бельо или за други текстилни изделия за домакинството -  с 51% и щрайхгарни тъкани от вълна или от фини животински косми – с 49%.
  • За полугодието по съкратената номенклатура са по-големи продажбите на прежди от непенирани памучни влакна, за плетени платове и трикотажни или плетени изделия – с 2.7 пъти, одеяла (без електрическите) – с 12%, памучни тъкани за ризи и блузи – с около 10% и одеяла (без електрическите) с 1.1%. Най-голямо е намалението на продажбите на  камгарни прежди – 6.5 пъти, щрайхгарни прежди от вълна или от фини животински косми – с 50%, памучни тъкани от прежди с различни цветове, за спално бельо или за други текстилни изделия за домакинството – с 49%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
2.2.    Първо полугодие (H1’2007)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
3.1.2.    Първо полугодие (H1’2007)
3.2.    Внос
3.2.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
3.2.2.    Първо полугодие (H1’2007)
3.3.    Износ
3.3.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
3.3.2.    Първо полугодие (H1’2007)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
4.2.    Първо полугодие (H1’2007)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Публични дружества от отрасъла
5.4.    Конкуренция, пазарен дял
VI .    ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1