Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2008 г. има увеличение на производството на текстилни изделия в България. В сравнение със същия период на 2007 г. физическият обем на продажбите (по съпоставими цени) е по-голям с 5.6%.
  • За първото полугодие на 2008 г. обаче се отчита намаление на производството. В сравнение с първото полугодие на 2007 г. намалението на физическия обем на приходите от продажби е с 5.2%.
Външнотърговски стокообмен
  • Делът на външнотърговския стокообмен на България в трикотажната, шивашката и текстилната промишленост намалява с 2 пункта в сравнение с първото полугодие на 2007 г. – от 7.7% на 5.7%.
  • Положителното салдо е по-малко с 0.4%.
Внос
  • Намалението на вноса на тъкани през второто тримесечие на 2008 г. е значително. В сравнение с второто тримесечие на 2007 г. намалението е с 20.5%.
  • За първото полугодие също се отчита намаление с 20% в сравнение със същия период на 2007 г.
Износ
  • През второ тримесечие на 2008 г. намалява износа на тъкани от България с  19.9% в сравнение със същия период на предходната година.
  • Намалението на износа за полугодието е с 28.5% в сравнение с първото полугодие на 2007 г.
Продажби на вътрешния пазар
  • Резултатите от месечното изследване по съкратената номенклатура на НСИ показват, че предприятията, включени в наблюдението, в сравнение с второто тримесечие на 2007 г. са продали на вътрешния пазар повече щрайхгарни и камгарни прежди, както и памучни тъкани за облекло. Голямо е намалението на продажбите на прежди от непенирани памучни влакна за тъкани.
  • За първото полугодие на 2008 г. на вътрешния пазар са продадени по-големи количества щрайхгарни прежди от непенирани памучни влакна за тъкани и памучни тъкани за облекло. Най-голямо е намалението на памучните тъкани за спално бельо и камгарни тъкани.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Външнотърговски стокообмен
1.3.    Внос
1.4.    Износ
1.5.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
2.2.    Първо полугодие (H1’2008)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.1.2.    Първо полугодие (H1’2008)
3.2.    Внос
3.2.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.2.2.    Първо полугодие (H1’2008)
3.3.    Износ
3.3.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.3.2.    Първо полугодие (H1’2008)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
4.2.    Първо полугодие (H1’2008)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Сертифицирани фирми по OHSAS 18001
5.3.    Членове на GS1
5.4.    Водещи предприятия от сектора по нетни приходи от продажби
5.5.    Публични дружества от сектора
5.5.1.    България-29 АД
5.5.2.    Велбъжд АД
5.5.3.    Вратица АД
5.5.4.    Декотекс АД
5.5.5.    Катекс АД
5.5.6.    Мак АД
5.5.7.    Мануела АД
5.5.8.    Марицатекс АД
5.5.9.    Сирма АД
5.5.10.    Руно Казанлък АД
VI .    ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1