Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2007 г. значително се ускори растежът на производството на текстилни изделия в България. В сравнение със същия период на 2006 г. увеличението на приходите от продажби е 27%.
  • За деветмесечието прирастът на приходите от продажби на текстилните предприятия е 12.1% в сравнение с деветмесечието на 2006 г.
Внос
  • Увеличението на вноса на тъкани продължава. Прирастът в сравнение с третото тримесечие на 2006 г. е 10%.
  • Прирастът за деветмесечието е 10.4%.
Износ
  • Запазва се тенденцията на намаление на износа на тъкани. В сравнение с  третото тримесечие на 2006 г. износът е по-малък с 15.2%.
  • Спадът за деветмесечието е 6.2%.
Продажби на вътрешния пазар
  • През третото тримесечие на 2007 г. се отчита ръст в продажбите на прежди от пенирани памучни влакна (за плетени платове и изделия), на памучни тъкани за облекло и на одеяла от вълна.
  • Голямо е намалението на продажбите на памучни тъкани от прежди за спално бельо (или за други текстилни изделия за домакинството) и на прежди от вълна или фини животински косми (камгарни).

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Трето тримесечие (Q3`2007)
2.2.    Деветмесечие (ІХ`2007)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Трето тримесечие (Q3`2007)
3.1.2.    Деветмесечие (ІХ`2007)
3.2.    Внос
3.2.1.    Трето тримесечие (Q3`2007)
3.2.2.    Деветмесечие (ІХ`2007)
3.3.    Износ
3.3.1.    Трето тримесечие (Q3`2007)
3.3.2.    Деветмесечие (ІХ`2007)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Трето тримесечие (Q3`2007)
4.2.    Деветмесечие (ІХ`2007)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
5.4.    Публични дружества от отрасъла
VI .    ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1