Развитие на производството и продажбите на трикотажни изделия в България
Период: 3-то тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2005 г. темпът на увеличение на производството на трикотажната промишленост в България е значително по-висок. В сравнение със същите периоди на предходната година, през третото тримесечие на 2005 г. продажбите са с 8,4% по-големи, а за деветмесечието с 6%.
Внос
  • Продължава тенденцията на намаление на вноса в България на трикотажни изделия. В сравнение с третото тримесечие на 2004 г. вносът е по-малък с 11%, а за деветмесечието - със 17%.
Износ
  • Продължава тенденцията на намаление и на износа от България на трикотажни изделия. В сравнение с третото тримесечие на 2004 г. износът е по-малък с 4,6%, а за деветмесечието - с 10%.
Продажби на вътрешен пазар
  • По-голямата част от производството на основните видове трикотажни изделия е предназначено за износ.
  • В сравнение с деветмесечието на 2004 г. е много голямо увеличението на продадените фланели, пуловери, жилетки и панталони.
  • Продължават да намаляват продажбите на чорапогащи и бельо.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Продажби на вътрешен пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на EAN
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО

4.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
4.2.    Деветмесечие (IX`2005)
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Външнотърговско салдо
5.1.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
5.1.2.    Деветмесечие (IX`2005)
5.2.    Внос
5.2.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
5.2.2.    Деветмесечие (IX`2005)
5.3.    Износ
5.3.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
5.3.2.    Деветмесечие (IX`2005)
VI .    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ТРИКОТАЖНИ ИЗДЕЛИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
6.2.    Деветмесечие (IX`2005)


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1