Развитие на производството и продажбите на трикотажни изделия в България
Период: 2-ро тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията за увеличение на производството в България на трикотажни изделия продължи и през второто тримесечие на 2005 г., но със значително по-бавен темп. Прирастът на физическия обем от 8% през първото тримесечие спадна с 6,4 пункта до 1,6%.
  • През първото полугодие предприятията от трикотажната промишленост, в сравнение със същия период на 2004 г., са продали 4,8% повече продукция, стоки и услуги.
Внос
  • Намалението на вноса в България на трикотажни изделия продължи и през второто тримесечие на 2005 г.
  • В сравнение с първото полугодие на 2004 г. са внесени по-малко стоки с 27 079 хил. EUR или с 19%.
Износ
  • През второто тримесечие на 2005 г. за втори пореден път има намаление на износа на трикотажни изделия.
  • В сравнение с първото полугодие на 2004 г. износът е по-малък с 44 219 хил. EUR или с 13%.
Продажби на вътрешен пазар
  • По-голямата част от производството на основните видове трикотажни изделия и през първото полугодие на 2005 г. са изнесени. По-голям е делът на продажбите на вътрешния пазар на чорапогащи - 73%. Значителен е и делът на бельото - 38%. Най-малко са продажбите на анораците и якетата - 0,8%, и на фланели, пуловери и жилетки - около 11%.
  • В сравнение с първото полугодие на 2004 г. са по-големи продажбите на фланели, пуловери, жилетки; панталони; чорапи.
  • По-малко са продажбите на чорапогащи и бельо.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Продажби на вътрешен пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на EAN
2.3.    Публични дружества от отрасъла
2.4.    Водещи предприятия от Сектора *
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
V .    ВНОС - ИЗНОС

5.1.    Външнотърговско салдо
5.2.    Внос
5.2.1.    Костюми и палта
5.2.2.    Ризи и блузи
5.2.3.    Бельо
5.2.4.    Фланели, пуловери, жилетки
5.2.5.    Други трикотажни стоки
5.2.6.    Чорапогащи и чорапи
5.2.7.    Облекла за бебета
5.3.    Износ
5.3.1.    Костюми и палта
5.3.2.    Ризи и блузи
5.3.3.    Бельо
5.3.4.    Фланели, пуловери, жилетки
5.3.5.    Други трикотажни стоки
5.3.6.    Чорапогащи и чорапи
5.3.7.    Облекло за бебета

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1