Трикотажна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на намаление на производството в трикотажната промишленост в България продължи и през третото тримесечие на 2008 г., но със значително  по-бавен темп. В сравнение със същия период на 2007 г. намалението е с 1.2%.
  • За деветмесечието спадът е със 7.4%.
Внос
  • През третото тримесечие на 2008 г. има увеличение на вноса на трикотажни изделия с 1.7% в сравнение със същия период на предходната година.
  • За деветмесечието вносът продължава да бъде по-малък - със 7.6%.
 Износ
  • Тенденцията на намаление на износа на трикотажни изделия продължава. В сравнение със същия период на 2007 г. намалението е с 10.6%, а за деветмесечието - с 10.2%.
Вътрешен пазар
  • Резултатите от месечното изследване на НСИ по съкратената номенклатура показват, че по-голямата част от производството на трикотажната промишленост е ишлемеджийско, с материали на клиенти от чужбина, което се изнася. По-голям е само делът на продажбите на вътрешният пазар на одеала – за деветмесечието около 98%.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Вътрешен пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
2.2.    Деветмесечие (IX’2008)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.1.2.    Деветмесечие (ІХ’2008)
3.2.    Внос
3.2.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.2.2.    Деветмесечие (IX’2008)
3.3.    Износ
3.3.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.3.2.    Деветмесечие (IX’2008)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
4.2.    Деветмесечие (IX’2008)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Водещи предприятия от сектора по печалба
5.4.    Публични дружества
5.4.1.    Фазан АД - Русе
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ 

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1