Трикотажна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • През първото тримесечие на 2008 г. производството и продажбите на трикотажни изделия в България продължиха да намаляват. В сравнение със същия период на 2007 г. продажбите са по-малко с 15.9%.
Внос- Износ
  • През първото тримесечие на 2008 г. има намаление на вноса на трикотажни изделия с 13% в сравнение със същия период на предходната година.
  • През наблюдавания период е отчетено намаление и на износа на трикотажни изделия с 5.8% в сравнение със същия период на 2007 г.;
  • Продължава тенденцията на намаление на делът в износа на страната. През 2007 г. той е 4.54% срещу 4.87% през 2006 г.
Външнотърговски стокообмен
  • В износа на шивашки изделия, има много стоки, които са от временен внос на платове, преработени и дообработени в страната на ишлеме. Поради това изследването на салдото от външнотърговския стокообмен с шивашки изделия е направено едновременно със салдото от стокообмена с текстилни и трикотажни стоки.
  • Положителното салдо за тези отрасли продължава да расте. Увеличението е с 0.8%.
Вътрешен пазар
  • Резултатите от месечното изследване на НСИ по съкратената номенклатура показват, че предприятията включени в извадката в сравнение с първото тримесечие на 2007 г., са продали повече чорапи, бельо и спално бельо.
  • По-малко са чорапогащите, фланели, пуловери, жилетки и др.трикотажни изделия, одеала.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос- Износ
1.3.    Външнотърговски стокообмен
1.4.    Вътрешен пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Внос, износ, салдо
3.2.    Внос
3.3.    Износ
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Публични дружества
5.3.1.    Фазан АД - Русе
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1