Развитие на производството и продажбите на месо и месни продукти в България
Период: 3-то тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2005 г. продължи тенденцията на увеличение на производството на месо и месни продукти в България. Спрямо деветмесечието на 2004 г., приходите на предприятията от продажби са с 9,3% повече.
Внос - Износ
  • Вносът на месо и месни продукти през третото тримесечие на 2005 г. е по-малък с 2%. Средната цена  е по-висока и валутата за закупените стоки е с 12% повече..   
  • През деветмесечието вносът е с 13% повече. Продължава тенденцията на увеличение на вноса на месо и месни продукти. В сравнение с третото тримесечие на 2004 г. той е с 26% по-голям, а през деветмесечието - с 20%.
  • Външнотърговското салдо през третото тримесечие на 2005 г. е отрицателно с над 9,1 млн. EUR. За деветмесечието отрицателното салдо е по-малко - 5-6 млн. EUR, което се дължи на по-големия износ на агнешко месо през първите три месеца на годината.
Вътрешен пазар
  • През деветмесечието на 2005 г. за продажби на вътрешния пазар са предоставени около 38,8 хил. тона колбаси. В сравнение със същия период на 2004 г. прирастът е около 5 хил. тона или близо 15%.

Съдържание
I .    Основни тенденции
1.1.    Производство
1.2.    Внос - Износ
1.3.    Вътрешен пазар
II .    Предприятията от сектора
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на EAN
III .    Дружества – дайджест
IV .    Производство

4.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
4.2.    Деветмесечие (IX`2005)
V .    Външнотърговско салдо
5.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
5.2.    Деветмесечие (IX`2005)
VI .    Внос
6.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
6.2.    Деветмесечие (IX`2005)
6.2.1.    Месо от едър рогат добитък
6.2.2.    Месо от свине
6.2.3.    Месо от птици
6.2.4.    Субпродукти
6.2.5.    Сланина и мазнина от птици
6.2.6.    Готови храни и консерви от месо
VII .    Износ
7.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
7.2.    Деветмесечие (IX`2005)
7.2.1.    Месо от овце или кози
7.2.2.    Месо от птици
7.2.3.    Готови храни и консерви от месо
7.2.4.    Субпродукти
VIII .    Вътрешен пазар
8.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
8.2.    Деветмесечие (IX`2005)

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1