Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
 • Месната промишленост на България през първото тримесечие на 2007 г. отчита ръст от 12.7%, спрямо същия период на 2006 г., по съпоставими цени.
Внос- Износ
 • През първото тримесечие на т.г. вносът (при сравнима база) на месо и месни продукти е по-голям със 7,4% , в сравнение със същия период на 2006 г.;
 • През първото тримесечие на 2007 г. има значително нарастване на износа от България на месо и месни продукти. Прирастът спрямо същия период на 2006 г. е 2.4 пъти.
Външнотърговско салдо
 • Салдото от стокообмена е отново отрицателно, но в сравнение с първото тримесечие на 2006 г., то е по-малко с 23.4%.
Вътрешен пазар
 • Основната част от произведените колбаси се продават на вътрешния пазар.
 • В сравнение с първото тримесечие на 2006 г. продажбите на колбаси са повече с 15.2%.
SWOT Анализ
Силни страни
 • Традиции в производството на специфични местни продукти
 • Новоизградени предприятия на високо ниво
 • Отпадане на недобросъвестните производители и на фирмите от сивия сектор
Слаби страни
 • Липса или недостиг на качествени български суровини за преработвателната промишленост
 • Липса на обучени специалисти по храните и на мениджъри
 • Разчита се основно на реализация на вътрешния пазар
Възможности
 • Достъп до пазарите на ЕС
 • Усвояване на средства по еврофондовете
Заплахи
 • Навлизане на качествени и евтини стоки на европейски производители
 • Масови фалити на дребни производители

Съдържание
I .    Основни тенденции в сектора
1.1.    Производство
1.2.    Внос- Износ
1.3.    Външнотърговско салдо
1.4.    Вътрешен пазар
1.1.    SWOT Анализ
II .    Производство
III .    Внос - Износ
3.1.    Външнотърговско салдо
3.2.    Внос
3.3.    Износ
IV .    Вътрешен пазар
V .    Предприятията от сектора
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
VI .    Дружества – Дайджест
VII .    Приложения


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1