Развитие на производството и продажбите на месо и месни продукти в България
Период: 1-во тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • Съгласно националната програма за статистическите изследвания наблюдението за производството на месо в България се извършва от Министерствтото на земеделието и горите. Провежда се специализирана годишна анкета за отделните видове меса. Министерството не провежда изследвания за месечното производство на месо.
  • Продължи да се увеличава производството на колбаси
Внос- Износ
  • Продължи тенденцията на увеличение на вноса на месо.
  • Продължи да расте и износа на месо и месни продукти.
  • Положителното салдо спрямо първото тримесечие на 2004 г. е 5,4 пъти по-голямо.
  • Големият ръст се дължи на износа на месо от овце и кози.
Вътрешен пазар
  • Значително е увеличението на продадените на вътрешния пазар колбаси.

Съдържание
I .    Основни тенденции
1.1.    Производство
1.2.    Внос- Износ
1.3.    Вътрешен пазар
II .    Предприятията от сектора
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на EAN
2.3.    Водещите предприятия от Сектора по нетни приходи
III .    Дружества – дайджест
IV .    Производство
V .    Внос-износ

5.1.    Външнотърговско салдо на сектора
5.2.    Внос
5.2.1.    Внос по страни
5.3.    Износ
5.3.1.    Износ по страни
VI .    Вътрешен пазар


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1