Развитие на производството на месо и месни продукти в България
Период: Годишен анализ 2003

Основни тенденции
Производство
 • Интензивното развитие на производството на месо и месни продукти в България продължава и през 2003. Предприятията от сектора в сравнение с 2002 г. са продали 23% повече продукция.
 • Предварителните данни на НСИ показват увеличение на производството на свинско месо, колбаси, храни и консерви от свинско месо.
Внос - износ
 • Вносът и износът през 2003 г. практически са равни, като салдото е отрицателно само с 215 хил. USD.
 • През периода 2001 – 2003 г. изнесените количества месо и месни продукти намаляват. Намалението през 2003 в сравнение с 2001 г. е с 1 095 тона или с около 8%. Средните цени растат и валутата е повече в сравнение с 2001 г.
 • През 2003 г. около 83% от износа е за страните от ЕС и 11% за страните от Централна и Източна Европа.
 • Вносът се развива с тенденция на увеличение. През 2003 г. – с 9 029 тона или с 12% повече в сравнение с 2001 г.
 • През 2003 г. 41% от месото е внесено от ЕС, 17% - от САЩ и Канада и 9% от страните от Централна и Източна Европа.
Продажби на вътрешния пазар.
 • По предварителни данни за 2003 г. на НСИ от месечно извадково изследване производителите са продали в сравнение с 2002 г. повече месо от свине, месо от пилета, колбаси, пастет от черен дроб, готови храни.
Нормативни промени в сектора
 • През 2004 г. Правителство предвижда отпускане на експортни субсидии от фонд “Земеделие” в размер на 3 млн. лв за различни стоки, вкл. за птиче месо (пресни, охладени или замразени меса и карантии), птичи яйца за консумация, и агнешко месо. По-голямата част от тях ще се отпуснат на износителите на млечни продукти - общо 1.2 млн. лв., както и птичето месо (1 млн. лв.). За стимулиране на експорта на агнешкото месо са предвидени 200 хил. лв. Експортните субсидии ще се изплащат след реализация на експорта на тон на база реализиран износ, като размерът им е различен за отделните стоки. Преди това на износителите трябва да бъде издаден експортен лиценз от Държавен фонд "Земеделие", като за целта се провеждат търгове, с които на практика се разпределят и самите субсидии между износителите.
 • Министерството на земеделието прие две наредби за определяне качеството на трупното овче и свинско месо. Трупното месо ще бъде класифицирано по евро системата S(EUROP). Чрез нея се въвеждат европейските методи за класификация. Наредбите ще влязат в сила от 1 януари 2005 г. Предприятията, които имат лиценз за износ за ЕС, задължително трябва да окачествяват продукцията си по евросистемата. Същото ще важи и за кланиците, които обработват по 200 броя седмично и 10 000 броя годишно свинско трупно месо. месото с най-добро качество ще получава знак "S", което значи, че чистото месо е 60%. Най-ниската категория месо ще се означава с "P", което значи само 40% месо без тлъстини. Оценяването ще се извършва от предварително обучени ветеринари.

Изисквания на Европейския съюз към сектора
 • Европейският съюз (ЕС) в преговорите с България по глава "Земеделие" предлага сектора да получи над 1.436 млрд. Евро субсидии от ЕС в периода 2007-2010 г. От тях 388 млн. евро трябва да отидат за пазарна подкрепа, 431 млн. евро - за преки плащания, а за развитие на селските райони - 617 млн. евро.
 • Всички средства ще минават през разплащателна агенция, която трябва да започне да работи от 2007 г., т.е. след присъединяването. Чрез нея ще се отпускат преките плащания за фермерите и парите за подпомагане на селските райони. Към разплащателната агенция ще има и интервенционна агенция, която трябва да балансира цените на най-чувствителните стоки в защита на стопаните.
 • С влизането на страната в ЕС се очаква засилване на конкуренцията по отношение на вноса на свинско месо. Производителите и преработвателите на свинско месо след присъединяването ще трябва да постигат висока ефективност, за да намалят производствените си разходи.
 • ЕС допуска държавна интервенция и частно складиране за свинското месо, когато пазарната цена в общността за свински трупове падне под 103% от базисната. Фиксирана е базисна цена на цели или половин трупове, отговарящи на стандартите за качество.
 • Мъжки кози за разплод ще внасяме при облекчени условия от Европа след влизането ни в съюза. Тази субсидия ще ползваме само за производството на козе месо, а не за мляко и сирене.
 • При производството на овче и козе месо обаче се изплащат субсидии. Те се предоставят за овце-майки и за женски кози. Помощи за кози-майки се отпускат, в случай че те се отглеждат и за производство на козе месо. Премиите за овце-майки и женски кози се предоставят под формата на годишни плащания на животно за календарната година и на производител в рамките на бройките, определени за дадена страна. Сумата, изплащана за овца-майка, е 21 евро, а за коза-майка - 16.8 евро. За фермери, които продават овче мляко или продукти от него, субсидията за овца е в размер на 16.8 евро. Един стопанин може да подаде молба за премии за не по-малко от 10 животни. Допълнителни помощи се отпускат на фермерите, които отглеждат овце-майки и женски кози в слаборазвитите райони, където овцевъдството и козевъдството са традиционен поминък и имат значителен принос в земеделието на региона. Премии се изплащат само на тези стопани, на които поне 50% от земята, ползвана за земеделски цели, е разположена в най-слабо развити райони. Сумата на допълнителните субсидии за овце и кози е в размер на 7 евро за животно.
 • ЕС има въведени маркетингови стандарти за птичето месо и яйцата. В законодателството се определя класификацията според качеството и теглото, опаковката и съхранението, начина на представяне и етикетиране на някои видове месо от домашни птици. Класификацията, общите и специфичните изисквания за качество, опаковка и маркировка при производството и търговията с яйца също са определени в основния регламент. Тези изисквания са въведени вече в българското законодателство с приемането на наредби 8 и 31 от 2001 г.

Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Производство
1.2. Внос - износ
1.3. Продажби на вътрешния пазар.
1.4. Нормативни промени в сектора
1.5. Изисквания на Европейския съюз към сектора
II . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ БРАНША
2.1. Международните стандарти в бранша
2.2. Прес-дайджест
III . ПРОИЗВОДСТВО
IV . ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
V . БАЛАНС< ВНОС И ИЗНОС
5.1. Салдо
5.2. Износ
5.2.1. Износ по групи страни
5.2.2. Регионален пазар
5.3. Внос
5.3.1. Внос по групи страни
5.3.2. Регионални пазари


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1