Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2008 г. предприятията от месната промишленост са произвели със 7.4% повече продукция в сравнение със същия период на 2007 г., а за полугодието ръстът е от 7.6%.
Внос
  • Интензивното увеличение на вноса на месо и месни продукти продължи и през второто тримесечие на 2008 г. В сравнение със същия период на 2007 г. увеличението е 39.8%.
  • Прирастът за първото полугодие е 30.4%.
Износ
  • Намалението на износа продължава, но с по-бавен темп. В сравнение с второто тримесечие на 2007 г. намалението е 7%.
  • За полугодието намалението е 21.6%.
Външнотърговско салдо
  • От по-големият внос и намалението на износа, отрицателното салдо за второто тримесечие достигна 45.6 млн. EUR. Увеличението в сравнение със същия период на 2007 е 7.7 пъти.
  • За полугодието, отрицателното салдо е 71.5 млн. EUR и е по-голямо 4 пъти.
Вътрешен пазар
  • През второто  тримесечие на 2008 г. продажбите на вътрешния пазар отново са повече. Увеличението спрямо същия период на 2007 г. е с 1.3%.
  • Прирастът за първото полугодие е 3.2%.
Съдържание
I .    Основни тенденции в сектора
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Вътрешен пазар
II .    Производство
2.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
2.2.    Първо полугодие (H1’2008)
III .    Внос - Износ
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.1.2.    Първо полугодие (H1’2008)
3.2.    Внос
3.2.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.2.2.    Първо полугодие (H1’2008)
3.3.    Износ
3.3.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.3.2.    Първо полугодие (H1’2008)
IV .    Вътрешен пазар
4.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
4.2.    Първо полугодие (H1’2008)
V .    Предприятията от сектора
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Водещи предприятия от сектора по нетни приходи от продажби
5.4.    Публични дружества
5.4.1.    Меком АД
5.4.2.    Месокомбинат-Казанлък АД
VI .    Дружества – дайджест
VII .    Приложения

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1