Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на растеж на производството на месната промишленост в България продължи и през първото тримесечие на 2006 г. В сравнение със същия период на 2005 г. продажбите са със 17% повече.
  • Увеличението за колбасите е над 2.4 хил. тона или 38%.
Внос- Износ
  • През първото тримесечие на 2006 г. се запази тенденцията на увеличение на вноса на месо и месни продукти, но с по-бавен темп. Средната им цена обаче е значително по-висока и стойността на внесените продукти, продължи да расте с висок темп. В сравнение със същия период на 2005 г. вносът (при сравнима база) е по-голям с 6%.
  • През първото тримесечие на 2006 г. има значително намаление на износа на месо и месни продукти. В сравнение със същия период на 2005 г. (при съпоставима база) износът е по-малко с 20%.
Външнотърговско салдо
  • За първи път през последните години салдото от стокообмена с месо и месни продукти е отрицателно. Отрицателното салдо се дължи на голямото намаление на износа на месо от дребен рогат добитък.
Вътрешен пазар
  • Основната част от произведеното месо и месни продукти се продава на вътрешния пазар.
  • Около 99% от колбасите са предназначени за вътрешния пазар. В сравнение с първото тримесечие на 2005 г. продажбите на колбаси са повече с 39%.

Съдържание
I .    Основни тенденции в сектора
1.1.    Производство
1.2.    Внос- Износ
1.3.    Външнотърговско салдо
1.4.    Вътрешен пазар
II .    Производство
III .    Внос - износ
3.1.    Външнотърговско салдо на сектора
3.2.    Внос
3.3.    Износ
IV .    Вътрешен пазар
V .    Предприятията от сектора
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
VI .    Дружества – дайджест
VII .    Приложения


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1