Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
  • Нарастването на приходите от продажби на предприятията в България от подсектор “Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти” продължи и през третото тримесечие на 2006 г., но с по-бавен темп в размер на 16.3%. За деветмесечието увеличението на приходите от продажби на предприятията е с 18% спрямо същия период на 2005 г.
  • Произведените колбаси през третото тримесечие на 2006 г. са с 19% повече в сравнение със същия период на 2005 г. През деветмесечието на 2006 г. произведените колбаси са с 11.4 хил. тона или с 28% повече в сравнение с деветмесечието на 2005 г.
Външнотърговско салдо
  • Отрицателното салдо на Сектора продължи да расте, като през деветмесечието на 2006 г. е по-голямо с 3.6 пъти в сравнение със същия период на 2005 г.  
Внос
  • През третото тримесечие има спад във внесените количества меса и колбаси. Намалението е с 1.5% в сравнение с трето тримесечие на 2005 г..
  • Тенденцията на увеличение на вноса на меса и колбаси, въпреки намалението през третото тримесечие, продължава. Прирастът в сравнение с деветмесечието на 2005 г. е 4.2%.
Износ
  • През третото тримесечие отново има увеличение на износа на месо и месни продукти. Прирастът спрямо същия период на 2005 г. е с 8.5%.
  • Изоставането от първото тримесечие е преодоляно и за деветмесечието има увеличение на износа с 0.2%, сравнено с деветмесечието на 2005 г.
Вътрешен пазар
  • Информацията от месечното извадково изследване на НСИ показва, че почти цялото производство на колбаси е продадено на вътрешния пазар;
  • Спрямо съответния период на 2005 г. увеличението за 2006 г. е: за третото тримесечие - с 20%, а за деветмесечието - с 28%.

Съдържание
I .    Основни тенденции
1.1.    Производство
1.2.    Външнотърговско салдо
1.3.    Внос
1.4.    Износ
1.5.    Вътрешен пазар
II .    Производство
2.1.    Трето тримесечие (Q3`2006)
2.2.    Деветмесечие (IX’2006)
III .    Внос - Износ
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Трето тримесечие (Q3`2006)
3.1.2.    Деветмесечие (IX’2006)
3.2.    Внос
3.2.1.    Трето тримесечие (Q3`2006)
3.2.2.    Деветмесечие (IX’2006)
3.3.    Износ
3.3.1.    Трето тримесечие (Q3’2006)
3.3.2.    Деветмесечие (IX’2006)
IV .    Вътрешен пазар
4.1.    Трето тримесечие (Q3’2006)
4.2.    Деветмесечие (IX’2006)
V .    Предприятията от сектора
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Фирми, оторизирани да изнасят продукти от сектор “Месо” от България за други страни-членки на ЕС от 1 януари 2007 г.
5.4.    Конкуренция, пазарен дял
VI .    Дружества – дайджест
VII .    Приложения

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1