Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
  • Поради сезонния характер на производството на вино в България, през първото тримесечие на 2006 г. са произведени относително малки количества вино.
Внос
  • Тенденцията на значително увеличение на вноса на вина продължава. В сравнение с първото тримесечие на 2005 г. вносът е по-голям с 4.6 пъти.
Износ
  • Продължава и тенденцията на увеличение на износа на вина. В сравнение с първото тримесечие на 2005 г. износът е по-голям с 12%.
Салдо
  • Положителното салдо от стокообмена с вина в сравнение първото тримесечие на 2005 г. е с 6% по-голямо.
Вътрешен пазар
  • Резултатите от месечното извадково изследване на НСИ показват, че производителите на вина през първото тримесечие на 2006 г. са продали на вътрешния пазар повече  11 хил. хектолитра или с 61% - бели вина и над 21 хил. хектолитра или с 42%– червени вина.
  • Продадени са 90 хектолитра  по-малко пенливи вина или 35% и 30 хектолитра по-малко - искрящи вина.
Основни проблеми в сектора
  • България закъснява с регистрацията на лозята и съществува реален риск страната да не успее да защити пред Европейската комисия договорените с Брюксел общо 153 хил. хектара винени лозя. До момента в регистъра са вписани около 100 хил. хектара. А от 1 януари 2007 г. се очаква да влезе в сила забраната за създаване на нови лозя. По данни на агростатистиката лозята в страната са общо около 126 хил. хектара, от които около 32 хил. хектара са изоставени.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Салдо
1.5.    Вътрешен пазар
1.6.    Основни проблеми в сектора
II .    ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО
III .    ВНОС-ИЗНОС
3.1.    Внос, износ, салдо
3.2.    Внос
3.2.1.    Червени вина
3.2.2.    Бели вина
3.2.3.    Пенливи вина
3.3.    Износ
3.3.1.    Червени вина
3.3.2.    Бели вина
3.3.3.    Пенливи вина
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
5.4.    Публични дружества от отрасъла
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1