Развитие на производството и продажбите на вино в България
Период: 2-ро тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • Производството на вино в България има ясно изразен сезонен характер. Резултатите за видовете вина, включени в месечното извадково изследване на НСИ, показват, че през първото полугодие на 2005 г. в сравнение със същия период на 2004 г. са произведени 8% повече вина.
Внос
  • Увеличението на вноса на вина през второто тримесечие на 2005 г. е по-голямо.
  • В сравнение с първото полугодие на 2004 г. вносът е по-голям с 13,9 хил. хектолитра или 5,6 пъти.
  • Вносът през полугодието е по-голям над 2,5 пъти от вноса на вина през цялата 2004 г.
Износ
  • През второто тримесечие на 2005 г. износът на вина от България нараства;
  • В сравнение с първото полугодие на 2004 г. износът е по-голям с почти 67 хил. хектолитра или с 15%.
  • Около 75% от прираста са бели вина.
Салдо
  • Положителното салдо от стокообмена с вина през първото полугодие на 2005 г. в сравнение със същия период на 2004 г. е по-голямо с 2%.
Вътрешен пазар
  • Производителите са продали на вътрешния пазар значително по-големи количества вина.
  • През първото полугодие на 2005 г. в сравнение със същия период на 2004 г. продажбите са повече с 56%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Салдо
1.5.    Вътрешен пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на EAN
2.3.    Водещи предприятия от Сектора
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО

4.1.    Второ тримесечие (Q2`2005)
4.2.    Първо полугодие (H1`2005)
V .    ВНОС – ИЗНОС
5.1.    Внос, износ, салдо
5.1.1.    Второ тримесечие
5.1.2.    Първо полугодие
5.2.    Внос
5.2.1.    Второ тримесечие
5.2.2.    Първо полугодие
5.2.3.    Червени вина
5.2.4.    Бели вина
5.2.5.    Пенливи вина
5.3.    Износ
5.3.1.    Второ тримесечие
5.3.2.    Първо полугодие
5.3.3.    Червени вина
5.3.4.    Бели вина
5.3.5.    Пенливи вина
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Второ тримесечие
6.2.    Първо полугодие
VII .    НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, УРЕЖДАЩИ ОТНОШЕНИЯТА В СЕКТОРА


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1