Винарска промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • Производството на вино в България има ясно изразен сезонен характер;
  • По съкратената номенклатура на НСИ, от извадковото изследване за 2007 г., производството е по-голямо с близо 4%.
Внос
  • Тенденцията на значително увеличаване на вноса на вино продължи. В сравнение с първото тримесечие на 2006 г. вносът е по-голям с 2.9 пъти.
  • Близо 95% от реализирания внос е от наливно вино.
Износ
  • В лозаро-винарския сектор на Ес предстоят мащабни промени, които целят . премахването на субсидиите в размер на 1.3 млрд. EUR на година, една трета от които ЕС харчи, за да се освободи от виното, което не може да се продаде. Това ще постави българските фирми в по-конкурентна позиция, защото в момента те нямат достъп до тези средства.
  • Тенденцията на увеличение на износа на вина продължи и през първото тримесечие на 2007 г., но с по-бавен темп. В сравнение със същия период на 2006 г., увеличението е с 3.7%.
  • Над 80% от изнесените бели и червени вина са бутилирани.
  • Около 68% от износа през наблюдавания период е на червено вино, за който са отчетени по-високи със 7.2% експортни цени.
Салдо

  • Прирастът на вноса е 6.7 пъти по-голям от увеличението на износа, а положителното салдо, в сравнение с първото тримесечие на 2006 г., намаля с 3.8 пъти.
Вътрешен пазар
  • В сравнение с първото тримесечие на 2006 г., производителите са продали на вътрешния пазар, 19.1% повече вина.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Салдо
1.5.    Вътрешен пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
III .    ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
3.1.    Внос, износ, салдо
3.2.    Внос
3.2.1.    Червени вина
3.2.2.    Бели вина
3.2.3.    Пенливи вина
3.3.    Износ
3.3.1.    Червени вина
3.3.2.    Бели вина
3.3.3.    Пенливи вина
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
5.4.    Публични дружества от отрасъла
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1