Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
 • През третото тримесечие на 2008 г. произведеното количество вино от  предприятията, включени в месечното извадково изследване на НСИ, е по-малко с 3.9%, в сравнение със същия период на 2007 г
 • В сравнение със деветмесечието на 2007 г. през първите девет месеца на 2008 г. намалението е в размер на 12.9%.
Внос
 • Значително намалява вноса на вино в България.
 • През третото тримесечие на 2008 г. вносът е намалял с 28.8% в сравнение с този през 2007 г.
 • За деветмесечието вносът на вино е намалял 3.1 пъти.
Износ
 • Експортният потенциал на България в сектора значително е намалял.
 • Износът на вино през третото тримесечие на 2008 г. е по-малък от този през 2007 г. с  15.5%.
 • За деветмесечието намалението е 16.6%.
Салдо
 • От намаления износ положителното салдо в сравнение с третото тримесечие на 2007 г. е по-малко с 14.5%.
 • За деветте месеца на 2008 г. положителното салдо на България е по-голямо със 17.3%.
Вътрешен пазар
 • Продажбите на производителите на вино на вътрешния пазар намаляват и през третото тримесечие. Предприятията, включени в извадково изследване на НСИ, в сравнение същия период на 2007 г. са продали на вътрешния пазар с 27.1%по-малко вина.
 • Намалението за деветмесечието е 2.9%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Салдо
1.5.    Вътрешен пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
2.2.    Деветмесечие (IX’2008)
III .    ВНОС – ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.1.2.    Деветмесечие (IX’2008)
3.2.    Внос
3.2.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.2.2.    Деветмесечие (IX’2008)
3.3.    Износ
3.3.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.3.2.    Деветмесечие (IX’2008)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
4.2.    Деветмесечие (IX’2008)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Сертифицирани фирми по HACCP
5.3.    Членове на GS1
5.4.    Водещи предприятия от сектора по печалба
5.5.    Публични дружества от отрасъла
5.5.1.    Винзавод АД
5.5.2.    Тодоров АД
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1