Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • Производството на вино в България има ясно изразен сезонен характер и през първите шест месеца на годината е сравнително ограничено. Резултатите от месечното изследване на НСИ показват, че включените в извадката предприятия, са произвели през второто тримесечие на 2008 г. 15.3% по-малко вино в сравнение с второто тримесечие на 2007 г.
  • В сравнение с първото полугодие на 2007 г. намалението за полугодието на 2008 г. е със 17.3%.
Външнотърговско салдо
  • Положителното външнотърговско салдо през второто тримесечие на 2008 г. е по-голямо с 2.9% в сравнение със същия период на 2007 г.
  • За първото полугодие на 2008 г. прирастът на външнотърговското салдо е 45% спрямо полугодието на 2007 г.
Внос
  • Значителното намаление на вноса на вина продължава. В сравнение с второто тримесечие на 2007 г. то е 3.3 пъти.
  • През полугодието намалението е 3.9 пъти.
Износ
  • Намалява и износа на вина. През второто тримесечие на 2008 г. спадът спрямо същия период на 2007 г. е с 15.9%.
  • За полугодието намалението на износа е със 17.2%.
Вътрешен пазар
  • През второто тримесечие на 2008 г. производителите, включени в месечното наблюдение на НСИ, са продали 24.1% по-малко вина в сравнение със същия период на 2007 г.
  • За първото полугодие на 2008 г. обаче има прираст в продажбите на вина на вътрешния пазар с 11.8% в сравнение със същия период на 2007 г.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Външнотърговско салдо
1.3.    Внос
1.4.    Износ
1.5.    Вътрешен пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
2.2.    Първо полугодие (H1’2008)
III .    ВНОС – ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.1.2.    Първо полугодие (H1’2008)
3.2.    Внос
3.2.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.2.2.    Първо полугодие (H1’2008)
3.3.    Износ
3.3.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.3.2.    Първо полугодие (H1’2008)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
4.2.    Първо полугодие (H1’2008)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Сертифицирани фирми по HACCP
5.3.    Членове на GS1
5.4.    Водещи предприятия от сектора по нетни приходи от продажби
5.5.    Публични дружества
5.5.1.    Винзавод АД
5.5.2.    Тодоров АД
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1