Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • Производството на вино в България има ясно изразен сезонен характер. Националният статистически институт (НСИ) провежда месечни изследвания по съкратена номенклатура, според които през първото тримесечие на 2008 г. предприятията включени в извадката са произвели 24.3% по-малко вина, в сравнение със същия период на 2007 г.
Внос
  • Значителното намаление на вноса на вино, започнало през втората половина на 2007 г., продължи още по-интензивно. В сравнение с първото тримесечие на 2007 г. вносът е 4.4 пъти по-малък.
Износ
  • През първото тримесечие на 2008 г. отново има намаление на износа на вина. В сравнение с първото тримесечие на 2007 г. износът е по-малък с 18.9%.
Салдо
  • Стокообменът с вина, в сравнение с първото тримесечие на 2007 г., е по-малък с 39.5%.
  • От намаления внос, положителното салдо в сравнение с първото тримесечие на 2007 г. е 3.6 пъти по-голямо.
Вътрешен пазар
  • Резултатите от месечното изследване на НСИ показват, че предприятията включени в извадката, в сравнение със същия период на 2007 г., са продали на вътрешния пазар 5.7% повече вина.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Салдо
1.5.    Вътрешен пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
III .    ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
3.1.    Внос, износ, салдо
3.2.    Внос
3.2.1.    Червени вина
3.2.2.    Бели вина
3.2.3.    Шумящи вина
3.3.    Износ
3.3.1.    Червени вина
3.3.2.    Бели вина
3.3.3.    Шумящи вина
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Сертифицирани фирми по HACCP
5.3.    Членове на GS1
5.4.    Конкуренция
5.5.    Публични дружества от отрасъла
5.5.1.    Винарска изба Врачанска теменуга АД  (ликвидация)
5.5.2.    Винзавод АД
5.5.3.    Тодоров АД
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1