Развитие на производството и продажбите на вино в България
Период: Годишен анализ 2003

Основни тенденции
Производство
  • През 2003 г. продължи тенденцията на спад на производството на вина в България
Внос, износ и салдо
  • Търговското салдо на България от стокообмена с вино е положително, което го утвърждава като традиционно експортно ориентиран продукт. През 2003 положителното търговско салдо при виното е с 13 млн. USD или с 25% по-голямо в сравнение с 2001 г.
  • Вносът на вина в България е малък и с тенденция на леко увеличение. Основният внос е от страните от Централна и Източна Европа.
  • След отчетения спад през 2002 г., през 2003 г. има чувствително увеличение на износа, като са изнесени 943 231 хектолитра вино за 67 376 USD.
  • През 2003 г. е най-голям делът на изнесеното вино за Русия и ОНД – 42%, за страните от ЕС - 36%, за Централна и Източна Европа – 18% и за Азиатските страни 3%.
  • Средните цени на бутилираните вина през 2003 г. в сравнение с 2001 г. са по-ниски, а на наливните са по-високи.
Вътрешен пазар
  • През 2002 г.производителите са продали на вътрешния пазар 276 870 хектолитра вина. В сравнение с 2001 г. продажбите са с 76 740 хектолитра или с 48% повече. Продадените количества съставляват около 23% от произведените.

Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Производство
1.2. Внос, износ и салдо
1.3. Вътрешен пазар
II . ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ОТРАСЪЛА
2.1. Сертификати по ISO
2.2. Членове на ЕАН
2.3. Прес дайжест
III . ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО
IV . ВЪТРЕШЕН ПАЗАР НА ВИНО В БЪЛГАРИЯ
V . ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
5.1. Търговско салдо
5.2. Внос
5.2.1. Внос по групи страни
5.2.2. Внос в страните от региона
5.3. Износ
5.3.1. Износ по региони
5.3.2. Регионални пазари
5.3.3. Изпълнение на квотите за износ на вино в ЕС
VI . СУРОВИНИЦена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1