Развитие на производството и продажбите на сектор преработка и консервиране на плодове и зеленчуци в България
Период: 3-то тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • Продължава тенденцията на увеличение на продукцията на консервната промишленост в България. Прирастът за третото тримесечие на 2005 г. е 20%, а за деветмесечието – 24%.
  • Значително е увеличението при производството на на плодовите и зеленчуковите сокове. Спрямо третото тримесечие на 2004 г. прирастът е 30%, а за деветмесечието – 23%.
Внос – Износ
  • Увеличението на  вноса на преработени и консервирани зеленчуци през третото тримесечие на 2005 г. е още по-голямо. Прирастът спрямо същия период на 2004 г. е 47%.
  • В сравнение с деветмесечието на 2004 г. вносът е по-голям с почти 12 хил. тона или с 35%.
  • Тенденцията на намаление на износа на плодови и зеленчукови консерви продължи и през третото тримесечие на 2005 г.
  • В сравнение със същия период на 2004 г. износът е по-малък с 7%.
  • В сравнение с деветмесечието на 2004 г. износът е по-малък с 12%. Зеленчуковите консерви и плодовите сокове са по-малко. Износът на плодови консерви обаче е по-голям с 13%.
Салдо
  • В сравнение с деветмесечието на 2004 г. салдото е по-малко с 3,6 млн. EUR или с 9%.
Вътрешен пазар
  • Основната част от натуралните сокове и през третото тримесечие на 2005 г. са продадени на вътрешния пазар. В сравнение със същия период на 2004 г. продажбите са с близо 30% повече, а за деветмесечието – с около 21%.
  • През деветмесечието зеленчуковите консерви са по-малко с 18%, а плодовете – със 7%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос – Износ
1.3.    Салдо
1.4.    Вътрешен пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО

4.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
4.2.    Деветмесечие (IX`2005)
4.2.1.    Плодови и зеленчукови сокове
4.2.2.    Преработени и консервирани зеленчуци
4.2.3.    Преработени и консервирани плодове
V .    ВЪНШНОТЪРГОВСКО САЛДО
5.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
5.2.    Деветмесечие (IX`2005)
VI .    ВНОС
6.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
6.2.    Деветмесечие (IX`2005)
6.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
6.2.2.    Преработени и консервирани плодове
6.2.3.    Плодови и зеленчукови сокове
VII .    ИЗНОС
7.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
7.2.    Деветмесечие (IX`2005)
7.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
7.2.2.    Преработени и консервирани плодове
7.2.3.    Плодови и зеленчукови сокове
VIII .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
8.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
8.2.    Деветмесечие (IX`2005)
8.2.1.    Плодови и зеленчукови сокове
8.2.2.    Преработени и консервирани зеленчуци
8.2.3.    Преработени и консервирани плодове

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1