Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • След значителното намаление на производството в консервната промишленост на България, през първо тримесечие на 2007 г. отново има увеличение. В сравнение със същия период на 2006 г. прирастът в производството е 13.3%.
 Внос и износ
  • Продължава тенденцията на увеличение на вноса и износа на плодови и зеленчукови консерви. Прирастът във вноса спрямо първото тримесечие на 2006 г. е 67.4%. При износа прирастът спрямо 2006 г. е 67.1%
Външнотърговско салдо
  • Положителното външнотърговско салдо през първо тримесечие на 2007 г., в сравнение със същия период на 2006 г., спадна с около 45%. Прирастът на вноса е по-голям с 54% в сравнение с увеличението на износа.
Вътрешен пазар
  • През първото тримесечие на 2007 г. за продажби на вътрешния пазар са предоставени по-големи количества зеленчуци, плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина, както и конфитюри, мармалади, желета, сладка, мус, пюрета и каши от други плодове. По-малко са продажбите на доматено пюре и на замразени зеленчуци (без картофи).
Съдържание
I .    Основни тенденции в сектора
1.1.    Производство
1.2.    Внос и износ
1.3.    Външнотърговско салдо
1.4.    Вътрешен пазар
II .    Производство
2.1.    Първо тримесечие (Q1`2007)
III .    Внос - Износ
3.1.    Външнотърговско салдо
3.2.    Внос
3.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
3.2.2.    Преработени и консервирани плодове
3.2.3.    Плодови и зеленчукови сокове
3.3.    Износ
3.3.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
3.3.2.    Преработени и консервирани плодове
3.3.3.    Плодови и зеленчукови сокове
IV .    Вътрешен пазар
4.1.    Първо тримесечие (Q1`2007)
V .    Предприятията от сектора
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
5.4.    Публични дружества
VI .    Дружества – дайджест
VII .    Приложения

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1