Развитие на производството и продажбите на сектор преработка и консервиране на плодове и зеленчуци в България
Период: Годишен анализ 2003

Основни тенденции
Производство
  • Производството на консервирани плодове и зеленчуци в България се развива с тенденция на постоянно увеличение. В сравнение с 2000 г. прирастът в натурално изражение за 2002 г. е с 28%.
  • По предварителни данни на НСИ за 2003 г., в сравнение с 2002 г. са произведени повече консервирани зеленчуци по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, конфитюри, мармалади, желета, сладка , компоти и сокове от цитрусови плодове.
Външна търговия

  • Търговското салдо на България от редовния износ и внос на плодови и зеленчукови консерви е положително и се развива с тенденция на нарастване.
  • Количеството на редовния внос на плодово-зеленчукови консерви за консумация в страната нараства с 18% в сравнение с 2001 г. През 2003 г. 51% е внос от страните от ЕС, 40% от Централна и Източна Европа.
  • Износът на консерви в сравнение с 2001 г. е нараснал с 67% и възлиза на 94 млн. USD, от който редовният износ заема 71%, а обратния - 29%. Най-голям е делът на износа за пазарите на страните от ЕС – около 60%.
  • Обратният износ също нараства, но с по-бавни темпове в сравнение с редовния износ.
  • През 2003 г. по предварителни данни производителите на преработени плодове и зеленчуци са продали на вътрешния пазар 19 864 тона продукция. В сравнение с 2001 г. те са с 8% по-малко.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Външна търговия
II .    ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ БРАНША
2.1.    Международните стандарти в бранша
2.2.    Сертификати по ISO
2.3.    Членове на ЕАН
2.4.    Прес-дайджест
III .    ПРОИЗВОДСТВО
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
V .    ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
5.1.    Външнотърговско салдо
5.2.    Внос
5.3.    Износ
5.3.1.    Редовен внос
5.3.2.    Обратен износ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1