Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • Производството на консервирани плодове и зеленчуци в България през третото тримесечие на 2008 г. отбелязва нарастване от 7.7%, в сравнение със същия период на 2007 г. по физическият обем на приходите от продажби на стоки и услуги.
  • За деветмесечието увеличението е с 6.1%.
Внос
  • През третото тримесечие на 2008 г. отново има намаление на внесените количества консерви. В сравнение със същия период на 2007 г. те са по-малко с 3.2%. Средната цена е по-висока, от което стойностния обем е по-голям с 4.1%.
  • За деветмесечието има увеличение на внесените количества с 1.1% и на тяхната стойност – с 19.6%.
Износ
  • Увеличението на изнесените преработени и консервирани плодове и зеленчуци продължава. В сравнение с третото тримесечие на 2007 г. прирастът е 8.4%.
  • За деветмесечието има намаление на изнесените количества с 0.7%. Средната цена е по-висока, от което стойностния обем е по-голям с 8.2%.
Салдо
  • Положителното външнотърговско салдо за третото тримесечие е по-голямо с около 3% в сравнение със салдото на третото тримесечие на 2007 г.
  • За деветмесечието прирастът във вноса е по-голям, а положителното салдо е по-малко с 65.8% в сравнение с деветмесечието на 2007 г.
Вътрешен пазар
  • През третото тримесечие на 2008 г. в сравнение със същия период на 2007 г. производителите са продали на вътрешния пазар 22.8% повече зеленчукови консерви и сокове – с 4.5%. Плодовите консерви са по-малко с 22.3%.
  • През деветмесечието в сравнение със същия период на 2007 г. производителите са продали на вътрешния пазар 23.5% повече зеленчукови консерви и 15.4% сокове. Продажбите на плодовите консерви са по-малко с 19.7%.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Салдо
1.5.    Вътрешен пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
2.2.    Деветмесечие (IX’2008)
III .    ВНОС – ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.1.2.    Деветмесечие (IX’2008)
3.2.    Внос
3.2.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.2.2.    Деветмесечие (IX’2008)
3.3.    Износ
3.3.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.3.2.    Деветмесечие (IX’2008)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
4.2.    Деветмесечие (IX’2008)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Сертификат HACCP
5.3.    Членове на GS1
5.4.    Водещи предприятия от сектора по печалба
5.5.    Публични дружества
5.5.1.    Флорина България АД
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1