Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2007 г. производството на консервирани плодове и зеленчуци в България продължи да нараства, като прирастът спрямо същия период на 2006 г. е 21.6%.
  • За деветмесечието увеличението е с 12.4%.
Внос
  • Нарастването на вноса през наблюдавания период е значително, като за третото тримесечие на 2007 г. увеличението е с 21.6%, а за деветмесечието – с 54.5%.
Износ
  • Увеличението на износа също продължава, но с по-бавен темп. В сравнение с третото тримесечие на 2006 г. увеличението е 16.6%, а за деветмесечието – с 41%.
Салдо
  • За третото тримесечие увеличението на вноса е шест пъти по-голямо в сравнение с увеличението на износа. Положителното търговско салдо е по-малко с 35.2% в сравнение с третото тримесечие на 2006 г.
  • За деветмесечието прирастът във вноса е близо три пъти по-голям в сравнение с прираста в износа. Спадът в положителното търговско салдо е 2.5 пъти.
Вътрешен пазар
  • Резултатите от месечното изследване по съкратената номенклатура на НСИ показват, че за третото тримесечие и деветмесечието на 2007 г. има увеличение на продажбите по всички наблюдавани продукти, с изключение на замразените плодове, неварени или варени (във вода или на пара). Намалението на продажбите за тази група за тримесечието е 35%, а за деветмесечието – 21%.
  • Най-голямо е увеличението на продажбите на консервираните плодове и зеленчуци с оцет или оцетна киселина – четири пъти и за третото тримесечие,  за деветмесечието на 2007 г.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Салдо
1.5.    Вътрешен пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Трето тримесечие (Q3’2007)
2.2.    Деветмесечие (IX’2007)
III .    ВНОС – ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Трето тримесечие (Q3’2007)
3.1.2.    Деветмесечие (IX’2007)
3.2.    Внос
3.2.1.    Трето тримесечие (Q3’2007)
3.2.2.    Деветмесечие (IX’2007)
3.3.    Износ
3.3.1.    Трето тримесечие (Q3’2007)
3.3.2.    Деветмесечие (IX’2007)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Трето тримесечие (Q3’2007)
4.2.    Деветмесечие (IX’2007)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Сертификат HACCP
5.3.    Членове на GS1
5.4.    Конкуренция, пазарен дял
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ
Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1