Развитие на производството и продажбите на сектор преработка и консервиране на плодове и зеленчуци в България
Период: 1-во тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • Производството в Сектора през първото тримесечие на 2005 г. поради сезонния характер е много малко.
  • Значително е нарастването при производството на плодови и зеленчукови сокове.
Внос- Износ
  • Продължи тенденцията на увеличение на внесените в България количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци, но с по-бавен темп.  
  • Средните цени на закупените стоки е по-ниска и стойността на вноса в сравнение с първото тримесечие на 2004 г. е по-ниска.
  • В сравнение със същия период на 2004 г. са изнесени по-малко консерви.
  • Делът на стоките с по-високи цени е по-голям и валутата от продажбите спрямо първото тримесечие на 2004 г. е повече.
Вътрешен пазар
  • Значително е увеличението на продажбите на производителите на плодови и зеленчукови сокове на вътрешния пазар.
  • По-малко в сравнение с първото тримесечие на 2004 г. са продадените стерилизирани зеленчуци.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос- Износ
1.3.    Вътрешен пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на EAN
2.3.    Класация на предприятия от Сектора
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО

4.1.    Плодови и зеленчукови сокове
4.2.    Преработени и консервирани плодове и зеленчуци
V .    ВНОС-ИЗНОС
5.1.    Внос, Износ, Салдо
5.2.    Внос
5.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
5.2.2.    Преработени и консервирани плодове
5.2.3.    Плодови и зеленчукови сокове
5.2.4.    Внос по страни
5.3.    Износ
5.3.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
5.3.2.    Преработени и консервирани плодове
5.3.3.    Плодови и зеленчукови сокове
5.3.4.    Износ по страни
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Плодови и зеленчукови сокове
6.2.    Преработени и консервирани плодове и зеленчуци


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1