Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • Производството в консервната промишленост в България продължи да нараства и през първото тримесечие на 2008 г. В сравнение със същия период на 2007 г., прирастът в производството е 3.3%.
Външнотърговско салдо
  • Външнотърговското салдо на сектора за първото тримесечие на 2008 г. е отрицателно – 3.3 млн. EUR, за разлика от предходната година когато е отчетено положително салдо в размер на 3.4 млн. EUR. Основната причина е същественото увеличения обема на вноса през наблюдавания период.
Внос
  • Продължава тенденцията на значително увеличение на вноса на преработени и консервирани плодове и зеленчуци в България. Прирастът спрямо първото тримесечие на 2007 г. е 36.2%.
Износ
  • Износът от България на преработени и консервирани плодове и зеленчуци намалява спрямо първото тримесечие на 2007 г. е с 26%.
Вътрешен пазар
  • Предприятията, включени в месечното изследване по съкратената номенклатура на НСИ, за първото тримесечие на 2008 г. са продали на вътрешния пазар повече количества доматено пюре, сок от портокали, замразени зеленчуци.
  • По-малко са продажбите на замразени плодове, на мармалади, желета и конфитюри.

Съдържание
I .    Основни тенденции в сектора
1.1.    Производство
1.2.    Външнотърговско салдо
1.3.    Внос
1.4.    Износ
1.5.    Вътрешен пазар
II .    Производство
III .    Внос - Износ
3.1.    Външнотърговско салдо
3.2.    Внос
3.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
3.2.2.    Преработени и консервирани плодове
3.2.3.    Плодови и зеленчукови сокове
3.3.    Износ
3.3.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
3.3.2.    Преработени и консервирани плодове
3.3.3.    Плодови и зеленчукови сокове
IV .    Вътрешен пазар
V .    Площи, добиви и производство на плодове – реколта 2007
VI .    Предприятията от сектора
6.1.    Сертифицирани фирми по ISO
6.2.    Сертификат HACCP
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Конкуренция
6.5.    Публични дружества от подсектора
6.5.1.    Кюстендилски плод АД – Кюстендил
6.5.2.    Флорина България АД
VII .    Дружества – дайджест
VIII .    Приложения

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1