Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • Увеличението на производството на консервирани плодове и зеленчуци в България през второто тримесечие на 2008 г. продължава. В сравнение със същия период на 2007 г., физическият обем на продадените стоки и услуги е по-голям със 7.3%.
  • За първото полугодие приходите от продажби в подсектора са повече с 5.3% в сравнение с първото полугодие на 2007 г.
Външнотърговско салдо
  • Външнотърговското салдо през второто тримесечие е отрицателно. В сравнение с второто тримесечие на 2007 г. то е 2.7 пъти по-голямо.
  • За полугодието влошаването на отрицателното салдо в сравнение със същия период на 2007 г. е 10.4 млн. EUR.
Внос
  • Тенденцията на значително увеличение на вноса в България на преработени и консервирани плодове и зеленчуци продължава. В сравнение с второто тримесечие на 2007 г. прирастът е 20.2%.
  • За първото полугодие увеличението е 27.2%.
Износ
  • През второто тримесечие на 2008 г. отново има увеличение на износа. В сравнение със същия период на 2007 г. увеличението е 20.5%.
  • За полугодието на 2008 г. обаче износът е по-малък е с 6% в сравнение със същия период на 2007 г.
Вътрешен пазар
  • Предприятията, включени в месечното наблюдение, през второто тримесечие са продали на вътрешния пазар 25.6% повече консервирани зеленчуци и 22.4% повече сокове в сравнение с второто тримесечие на 2007 г.  Продажбите на консервирани плодове са намалели с 12.7%.
  • За първото полугодие на 2008 г. има увеличение на продажбите на вътрешния пазар на зеленчукови консерви с 23.9% и на сокове – с 21.8%. Продадените плодови консерви са по-малко с 18.5%.
 Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Външнотърговско салдо
1.3.    Внос
1.4.    Износ
1.5.    Вътрешен пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
2.2.    Първо полугодие (H1’2008)
III .    ВНОС – ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.1.2.    Първо полугодие (H1’2008)
3.2.    Внос
3.2.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.2.2.    Първо полугодие (H1’2008)
3.3.    Износ
3.3.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.3.2.    Първо полугодие (H1’2008)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
4.2.    Първо полугодие (H1’2008)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Сертификат HACCP
5.3.    Членове на GS1
5.4.    Водещи предприятия от сектора по нетни приходи от продажби
5.5.    Публични дружества
5.5.1.    Флорина България АД
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1