Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2009

Основни тенденции
Производство
  • Оборотът от продажби в консервната промишленост на България по текущи цени, в сравнение с първото тримесечие на 2008 г., е по-малък с 11.3%.
  • Намалението на производството по цени от 2005 г. е с 27.6%.
Външна търговия
  • Тенденцията на увеличение на вноса на преработени и консервирани плодове и зеленчуци продължи и през първото тримесечие на 2009 г. Прирастът спрямо първото тримесечие на 2008 г. е 8%.
  • През първото тримесечие на 2009 г. има намаление на изнесените количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци. . В сравнение с първото тримесечие на 2008 г. намалението е 9.4%
  • Външнотърговското салдо за първото тримесечие на 2009 г. е отрицателно. В сравнение с първото тримеечие на 2008 г. увеличението е с около 72%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Предприятията, включени в месечното изследване по съкратената номенклатура на НСИ, за първото тримесечие на 2009 г. са продали на вътрешния пазар повече зеленчуци, консервирани с оцет, и зтерилизирани зеленчуци.
  • По-малко са продажбите на сокове, замразени зеленчуци, доматено пюре, конфитюри и мармалади, стерилизирани плодове.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Продукция
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Стокообмен
1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.5.    Заетост
1.6.    Заплати
1.7.    Международен Туризъм
1.8.    Инфлация
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Външнотърговско салдо
4.2.    Внос
4.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
4.2.2.    Преработени и консервирани плодове
4.2.3.    Плодови и зеленчукови сокове
4.3.    Износ
4.3.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
4.3.2.    Преработени и консервирани плодове
4.3.3.    Плодови и зеленчукови сокове
V .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Сертифицирани фирми по ISO
6.2.    Сертификат HACCP
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от подсектора
6.4.1.    Кюстендилски плод АД – Кюстендил
6.4.2.    Флорина България АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1