Развитие на производството и продажбите на дървен материал и изделия от него в България
Период: 3-то тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията за нарастване на производството в дървообработващата промишленост в България продължи през деветте месеца на 2005 г. В сравнение със същия период на 2004 г.,  приходите от продажби на предприятията от сектора са с 10% повече.
Внос
  • Увеличението на вноса на дървен материал и изделия от него през третото тримесечие на 2005 г е по-голямо. В сравнение със същия период на 2004 г. прирастът е 47%.
  • В сравнение с деветмесечието на 2004 г. прирастът е 18,6 млн. EUR или 39%.
Износ
  • След прекъсване на тенденцията на увеличение на износа на дървен материал и изделия от него през второто тримесечие на 2005 г., увеличението през третото тримесечие е малко – 265 хил. EUR или 1,67%.
  • В сравнение с деветмесечието на 2004 г. намалението е с 1,4 млн. EUR или с 1,3%.
  • Продължава тенденцията на неефективни промени в структурата на износа на дървен материал. За деветмесечието на 2005 г. около 30% е необработеното дърво, което е с по-нисък дял на добавена стойност и с пъти по-ниски цени. Спрямо същия период на 2004 г. износът е по-голям с 1,9 млн. EUR или с 19%.
Външнотърговско салдо
  • Салдото от стокообмена с дървен материал и изделия от него продължава да бъде положително. Вносът обаче расте по-бързо от износа и салдото намалява.
  • В сравнение с деветмесечието на 2004 г. салдото е по-малко с 17,2 млн. EUR или с 27%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Продажбите са по-големи за профилирани паркетни дъски и фризи - с 20%, плочи от дървесни частици, необработени  - 34%, плочи от дървесни частици, покрити с импрегнирана с меламин хартия - с 28%.
  • По-малко са продажбите на каси, касетки и щайги - 25,1 тона или с 4%, широколистен дървен материал, нарязан или бичен - с 2,3 хил. кубика или с 6%, широколистен дървен материал, профилиран – с 4,1 хил. кв. м. или с 6%, дъбови паркетни дъски и фризи - с 1,8 хил. кубика или с 26%, прозорци и техните каси - с 0,6 хил. кв. м. или с 6%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Най-големите предприятия от сектора по капитал
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
4.2.    Деветмесечие (IX`2005)
V .    ВЪНШНОТЪРГОВСКО САЛДО
5.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
5.2.    Деветмесечие (IX`2005)
VI .    ВНОС
6.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
6.2.    Деветмесечие (IX`2005)
6.2.1.    Дърва за горене и дървени въглища
6.2.2.    Дървен материал
6.2.3.    Дървесни плочи
6.2.4.    Други изделия
VII .    ИЗНОС
7.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
7.2.    Деветмесечие (IX`2005)
7.2.1.    Дърва за горене и дървени въглища
7.2.2.    Дървен материал
7.2.3.    Дървесни плочи
7.2.4.    Други изделия
VIII .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
8.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
8.2.    Деветмесечие (IX`2005)


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1