Развитие на производството и продажбите на дървен материал и изделия от него в България
Период: Годишен анализ 2003

Основни тенденции
Производство
  • Динамичното развитие на производството на дървен материал и изделия от него (без мебели) в България, продължи и през 2003 г. Обемът на продукцията по текущи цени достигна 389 млн. лв., а прирастът в сравнение с 2002 г. е 20%.
  • За последните три години производството в сравнение с 2000 г. се е увеличило с 42%.
  • Предварителните данни на НСИ сочат, че през 2003 г. са произведени в натурално изражение повече профилирани широколистни материали, плочи от дървесни частици, врати и каси.
Внос-Износ
  • България продължава да бъде нетен износител на дървен материал и изделия от него. Износът е три пъти по-голям от вноса.
  • През 2003 г. в сравнение с 2001 г. положителното търговско салдо на сектора се е увеличило с 54%.
  • Редовния внос за потребление в страната се е увеличил два пъти в сравнение с 2001 г. Основно се внася от Страните от ЕС и Централна и Източна Европа.
  • Динамично се развива и износът, като редовният износ е 82%, а обратния 18%. През 2003 г. редовният износ е с 64% по-голям в сравнение с 2001. Основно този износ (86%) е предназначен за страните от ЕС и Централна и Източна Европа
  • Увеличението при обратния износ през 2003 г. е с 83%, в сравнение с 2001 г. 73% от него също са предназначени за страните от ЕС и Централна и източна Европа.
Продажби на вътрешния пазар
  • През 2002 г. почти цялото производство на барабани за кабел, дъбови паркетни дъски и прозорци се продава на вътрешния пазар. Повече от половината са продажбите на широколистен и иглолистен материал, врати обикновени палети, каси и др.
  • Предварителните данни на НСИ за 2003 г., показват увеличение на продажбите в сравнение с 2002 г. на профилиран широколистен материал, плочи от дървени частици, Врати и техните каси

Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Производство
1.2. Внос-Износ
1.3. Продажби на вътрешния пазар
II . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
2.1. Международни стандарти в бранша
2.2. Борсова търговия
2.3. Прес-дайджест
III . ПРОИЗВОДСТВО
IV . ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
V . ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
5.1. Обща характеристика
5.2. Внос
5.2.1. Редовен внос
5.2.2. Временен внос
5.3. Износ
5.3.1. Редовен износ
5.3.2. Обратен износ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1