Дървен материал и изделия от него - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на увеличение на производството и на продажбите на предприятията от подсектор “Производство на дървен материал и изделия от него” (без мебели) продължава. В сравнение със същия период на 2005 г., продажбите са повече с 10.3%.
Външнотърговски стокообмен
  • Продължава интензивното увеличение на вноса в България на дървен материал и изделия от него. В сравнение с първото тримесечие на 2005 г. прирастът е 28%.
  • През първото тримесечие на 2006 г. продължи и тенденцията на увеличение на износа на дървен материал и изделия от него, но с по-бавен темп. В сравнение с първото тримесечие на 2005 г., износът е по-голям с 2.6%.
  • Продължи да намалява положителното салдо от стокообмена. В сравнение с първото тримесечие на 2005 г., то е по-малко с 36%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от обработения в България дървен материал и изделия от него се потребява на вътрешния пазар. Най-голям е дела на профилирания дървен материал и на вратите и техните каси – с около 90%. Само по-голямата част от плочите от дървесни частици се изнася. Делът на продажбите на вътрешния пазар за първото тримесечие на 2006 г. е 11%.
  • Производителите, спрямо първото тримесечие на 2005 г., са продали повече амбалаж, широколистен дървен материал, врати и техните каси, паркетни дъски и фризи.
  • По-малко са продажбите на плочи от дървесни частици, фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Външнотърговски стокообмен
1.3.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на GS1
2.3.    Най-големи предприятия от сектора
2.4.    Публични дружества от сектора
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Внос, износ, салдо
5.2.    Внос
5.2.1.    Дърва за горене и дървени въглища
5.2.2.    Дървен материал
5.2.3.    Дървесни плочи
5.2.4.    Други изделия
5.3.    Износ
5.3.1.    Дърва за горене и дървени въглища
5.3.2.    Дървен материал
5.3.3.    Дървесни плочи
5.3.4.    Други изделия
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1.    Кодове от Митническата тарифа на Република България, използвани в анализа
7.2.    Полезни връзки


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1