Дървен материал и изделия от него - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2008 г., Дървообработващата промишленост в България отчита намаление на производството от 2.4%, в сравнение със същия период на 2007 г.  
  • За деветмесечието намалението е с 4.8%.
Внос
  • Тенденцията на значително увеличение на вноса продължава. В сравнение с третото тримесечие на 2007 г. увеличението е с 19.6%.
  • Прирастът за деветмесечието е 19.6%.
Износ
  • Продължи тенденцията на значително намаление на износа на дървен материал и изделия от него. В сравнение със същия период на 2007 г. има намаление с 39%.
  • За деветмесечието намалението е с 27.5%.
Външнотърговско салдо
  • От по-големия внос салдото за третото тримесечие е отрицателно с 13.8 млн. EUR, а за деветмесечието – с 41.8 млн. EUR.
Продажби на вътрешния пазар
  • По-голямата част от продуктите на дървен материал и изделия от него (без мебели) се продават на вътрешния пазар. Само делът на продажбите на дървесните частици и дъбови паркетни дъски е по-малък.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
2.2.    Деветмесечие (IX’2008)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.1.2.    Деветмесечие (IX’2008)
3.2.    Внос
3.2.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.2.2.    Деветмесечие (IX’2008)
3.3.    Износ
3.3.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.3.2.    Деветмесечие (IX’2008)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
4.2.    Деветмесечие (IX’2008)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Водещи предприятия от сектора по печалба
5.3.    Публични дружества от сектора
5.3.1.    Алфа Ууд България АД
5.3.2.    Лесопласт АД
5.3.3.    Сливница-1968 АД
5.3.4.    Фазерлес АД
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1